Ben jij al op de hoogte van de arbeidsrecht veranderingen van 2024? Wij hebben de belangrijkste verandering voor jou op een rijtje gezet zodat je precies weet wat je kunt verwachten en waar je rechten liggen!

wettelijk minimum uurloon 2024

De Wet invoering minimumuurloon is op 1 januari 2024 in werking getreden. Dit houdt in dat het wettelijk minimumloon met 3,75% is gestegen, maar de minimum dag-, week- en maandlonen zijn komen te vervallen. In plaats daarvan is een wettelijk minimumuurloon geïntroduceerd, gebaseerd op een 36-urige werkweek. Het resultaat is een hogere procentuele stijging bij langere werkweken. De wet garandeert een gelijk minimumloon voor iedereen. Het wettelijk minimumuurloon voor 2024 is vastgesteld op €13,27.

vrije ruimte WKR in 2024 terug naar 1,92%

De vrije ruimte WKR is een budget dat werkgevers mogen besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Denk hier bij aan sport abonnementen, gereedschappen en kerstpakketten. Dit budget wordt berekend als een percentage van de totale fiscale loonsom. In 2023 was dit percentage 3% over de eerste € 400.000 loonsom en 1,18% over het meerdere. Op 1 januari 2024 is dit percentage verlaagd naar 1,92% over de eerste € 400.000 loonsom en blijft 1,18% over het meerdere.

De verlaging van de vrije ruimte WKR in 2024 is bedoeld om de kosten van de coronacrisis te dekken. De verhoging van de vrije ruimte WKR in 2023 was een tijdelijke maatregel om werkgevers meer ruimte te geven om hun werknemers te compenseren voor de hoge energieprijzen.

AOW leeftijd in 2024 naar 67 jaar

De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop je recht hebt op een basispensioen van de overheid. De AOW-leeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting en kan daarom in de loop van de jaren stijgen. De AOW-leeftijd in 2024 is vastgesteld op 67 jaar. Dit geldt voor iedereen die geboren is na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1981. De AOW-leeftijd in 2024 is gebaseerd op de levensverwachting van 65-jarigen in 2019.

De AOW-leeftijd wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen op basis van de prognose van het CBS. Je eigen AOW-leeftijd kun je berekenen op de website van de SVB.

STAP-regeling per 1 januari 2024 stopgezet

De STAP-regeling is een subsidie voor scholing en ontwikkeling van werkenden en werkzoekenden. De regeling is in 2022 ingevoerd maar is per 1 januari 2024 stopgezet door het kabinet als een bezuinigingsmaatregel. Dit betekent dat er geen STAP-budget meer kan worden aangevraagd voor het volgen van een training, cursus of opleiding.

De STAP-regeling had als doel om een ‘Leven Lang Leren’ te stimuleren en de arbeidsmarktpositie van mensen te verbeteren. Er was kritiek op de regeling, omdat sommige opleidingen die in aanmerking kwamen voor het STAP-budget weinig te maken hadden met werkgelegenheid. Daarnaast was er meer vraag naar het budget dan er beschikbaar was.

Het kabinet heeft aangekondigd dat het de SLIM-regeling, een andere subsidie voor leren en ontwikkelen in het mkb, gaat verhogen met de helft van het bespaarde bedrag van de STAP-regeling. Vanaf 1 maart 2024 kan de SLIM-subsidie worden aangevraagd voor individuele scholing, naast de bestaande mogelijkheden voor ondernemingen en samenwerkingsverbanden.

onbelaste thuiswerkvergoeding in 2024

De onbelaste thuiswerkvergoeding is een vergoeding die werkgevers kunnen geven aan werknemers die thuiswerken. Deze vergoeding is bedoeld om de extra kosten van thuiswerken te compenseren, zoals elektriciteit, gas, water, koffie, thee en toiletpapier. De vergoeding is niet belast, dus de werknemer hoeft er geen belasting over te betalen.
De onbelaste thuiswerkvergoeding is in 2022 ingevoerd en was toen €2,15 per thuiswerkdag. In 2024 is de vergoeding verhoogd naar €2,35 per thuiswerkdag. Dit is gebaseerd op de berekening van het NIBUD, die de gemiddelde extra kosten van thuiswerken heeft onderzocht.

Om een vaste onbelaste thuiswerkvergoeding te kunnen geven, moet een werknemer minimaal 128 dagen per jaar thuiswerken. De vergoeding mag ook gegeven worden als de werknemer een deel van de dag thuiswerkt. De vergoeding houdt wel verband met de reiskostenvergoeding. Een werknemer kan niet op dezelfde dag zowel een onbelaste thuiswerkvergoeding als een onbelaste reiskostenvergoeding krijgen.

onbelaste reiskostenvergoeding is in 2024 verhoogt naar €0,23 per kilometer

De onbelaste reiskostenvergoeding is een vergoeding die de werkgever kan verstrekken voor de kilometers die werknemers afleggen in het kader van hun werk, waaronder woon-werkverkeer. Over deze vergoeding wordt geen loonbelasting geheven en het wordt niet meegerekend in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. In 2024 is deze vergoeding verhoogd naar € 0,23 per kilometer. Het doel van deze verhoging is om de reiskostenvergoeding meer in lijn te brengen met de werkelijke variabele autokosten.

LIV per januari beperkt tot 104% van het WML.

LIV staat voor lage-inkomensvoordeel, een vergoeding die werkgevers kunnen krijgen voor werknemers met een laag inkomen. Het doel is om de loonkosten van deze werknemers te verlagen en zo de werkgelegenheid te stimuleren. Per 1 januari 2024 wordt de bovengrens van het uurlooncriterium voor het LIV verlaagd van 125% naar 104% van het wettelijk minimumloon (WML). Dit betekent dat minder werknemers in aanmerking komen voor het LIV. De verlaging is bedoeld om een ongewenst effect van de bijzondere verhoging van het WML in 2023 ongedaan te maken. Per 1 januari 2025 is het voornemen om het LIV helemaal af te schaffen. Dit is nog niet definitief besloten, maar staat wel in het coalitieakkoord van 2022.

Het Jeugd-LIV voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar is al volledig afgeschaft met ingang van 1 januari 2024.

verplichte CO2 registratie voor bedrijven met minimaal 100 medewerkers per 1 juli 2024

De verplichte CO2 registratie voor bedrijven met minimaal 100 medewerkers is een maatregel die voortvloeit uit het Klimaatakkoord van 2019. Het doel is om de CO2-uitstoot van het zakelijke en woon-werkverkeer van werknemers te verminderen en te monitoren. Bedrijven moeten vanaf 1 juli 2024 jaarlijks gegevens aanleveren over het aantal kilometers, het vervoermiddel en het brandstoftype van de reizen van hun werknemers. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zal een digitaal platform beschikbaar stellen voor de rapportage en de berekening van de CO2-emissies. De overheid schrijft geen specifieke maatregelen voor om de CO2-uitstoot te verlagen, maar wil werkgevers bewust maken van de mogelijkheden om hun mobiliteit te verduurzamen.

Nu ben je weer helemaal op de hoogte van de arbeidsrecht veranderingen van 2024. Het is belangrijk voor zowel werkgevers als werknemers om op de hoogte te zijn arbeidsrechten. Deze rechten hebben betrekking op verschillende zaken die betrekking hebben tot de rechten en plichten van werkgevers en werknemers.

 

Heb jij als werkgever HR-gerelateerde vragen? Hoe ga je om met de veranderingen in het arbeidsrecht? Heb je behoefte aan het uitbesteden van alle personeelszaken door gebruik te maken van onze uitzenddiensten of heeft je organisatie ondersteuning nodig bij re-integratie en (ziekte)verzuimpreventie? Dan staan wij klaar om te helpen! Neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op en ontdek hoe Alert kan helpen bij het vinden van de juiste talenten of het ondersteunen van uw werknemers. Maak samen met ons werk van de toekomst!