hoe is jouw pensioen bij Alert geregeld?

Iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond, heeft recht op een AOW-uitkering als basisinkomen. Deze uitkering begint op de dag dat je de AOW-leeftijd bereikt. Naast de AOW-uitkering bouw je ook een extra pensioen op bij het pensioenfonds waarbij je via je werkgever bent aangesloten. Dit extra pensioen zorgt voor meer financiële zekerheid voor jou en je familie na jouw overlijdenWanneer je bij Alert werkt, bouw je een StiPP Plus Pensioen op. StiPP staat voor Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten. Deze stichting voert de pensioenregelingen uit voor de uitzendbranche. Bij Alert start je direct vanaf de eerste werkdag met pensioen opbouwen in de Plusregeling.

het plus-pakket in het kort:

  • Je bouwt meer pensioen op dan in het basis pakket;
  • Gehuwden en geregistreerde partners (ook samenwonenden) hebben recht op partnerpensioen;
  • Bij arbeidsongeschikheid tijdens dienstverband blijf je pensioen opbouwen (onder voorwaarden).

 

Vanaf welke leeftijd bouw ik mijn pensioen op?

Sinds 1 januari 2024 is de leeftijd om toe te treden verlaagd van 21 naar 18 jaar. Als je bij Alert werkt en 18 jaar of ouder bent, ben je automatisch bezig met het opbouwen van een pensioenpotje.

Ik heb een aantal jaar elders gewerkt. Wat betekent dit voor mijn pensioen opbouw nu ik start met werken via Alert?

Als je vorige werkgever een detachering- of uitzendbureau was en je bouwde toen pensioen op bij StiPP, dan is de kans groot dat er weinig of niets is verandert. Bij Alert maak je vanaf je eerste werkdag gebruik van de plus-regeling. Het kan zijn dat je bij een vorige werkgever onder de basisregeling hebt bijgedragen aan je pensioenopbouw.

Ik heb een nieuwe baan in een andere branche. Wat gebeurt er met mijn pensioen?

Wanneer je stopt binnen de uitzendbranche en elders aan het werk gaat, dan bouw je geen nieuw pensioenkapitaal meer op via StiPP. Wat er met het opgebouwde pensioenkapitaal gebeurt, hangt af van de omvang van het kapitaal dat opgebouwd is.

  • Als het opgebouwde pensioenkapitaal een pensioenuitkering van minder dan €2 per jaar is, vervalt het wanneer de deelname aan de pensioenregeling stopt, volgens wettelijke bepalingen.
  • Als het opgebouwde pensioenkapitaal een pensioenuitkering tussen €2 en €592,51 bruto per jaar is, zal StiPP automatisch een maximumbedrag van €592,51 bruto per jaar overdragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Je bouwt dan je pensioen verder op bij de nieuwe pensioenuitvoerder.
  • Als het opgebouwde pensioenkapitaal een pensioenuitkering hoger is dan €592,51 bruto per jaar, heb je de mogelijkheid om het pensioen mee te nemen naar het pensioenfonds van de nieuwe werkgever. Dit wordt individuele waardeoverdracht genoemd;
  • Houd er rekening mee dat je recht op partnerpensioen uit de risicodekking vervalt ;
  • In bepaalde situaties kun je tegen eigen kosten de pensioenopbouw bij StiPP voortzetten. Als je vrijwillige voortzetting wilt, moet je dit binnen negen maanden na het ontslag aanvragen bij StiPP.
Ik stop met werken door arbeidsongeschiktheid of ontslag. Wat gebeurt er nu?

Als je stopt bij Alert en werkloos raakt, stopt ook automatisch de opbouw van je StiPP Plus pensioen via Alert. Dit is automatisch geregeld door het Pensioenfonds. StiPP biedt echter mogelijkheden om je pensioenkapitaal te blijven opbouwen.

Let op: Wanneer je stopt met de pensioenopbouw, verlies je ook de voordelen binnen het pluspakket:

  • Je hebt geen recht meer op een partnerpensioen uit de risicodekking.
  • Bij arbeidsongeschiktheid is er geen mogelijkheid meer om premievrij pensioen op te bouwen.

meer weten?

Voor meer gedetailleerde informatie over hoe jouw pensioenkapitaal wordt opgebouwd, kun je terecht op de website van stippensioen.nl/werknemer voor de meest actuele informatie.

vind een baan die echt bij je past via alert:

De intercedenten van Alert hechten veel waarden bij persoonlijk contact met onze kandidaten. Daarom gaan wij altijd met jou individueel het gesprek aan. Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we samen welke functie(s) en welke bedrijven bij jou passen. Naar aanleiding van dit gesprek, matchen wij jou met één van onze openstaande vacatures of gaan wij op zoek naar een vacature die bij jou past. Dit doen we niet alleen op basis van jouw werkervaring en scholing maar eveneens op basis van jouw persoonlijke voorkeuren en interesses.