verzuimpreventie

Alert organiseerde op 2 maart een kennissessie in het thema van verzuimpreventie. Maar wat is preventie nu precies? Preventie betekent letterlijk voorkomen. De meeste mensen denken hierbij meteen aan preventief ziekteverzuim of het tegengaan van verloop. De uitdaging ligt hier echter niet alleen in het signaleren van de oorzaken van het ziekteverzuim, maar in het veranderen van de organisatie cultuur naar een omgeving waar werknemers werkgeluk ervaren. Maar hoe creëer je nu zo’n werkcultuur? Daar kan Martine Vlendré, senior re-integratieconsulent bij Alert, jou en je organisatie in ondersteunen.

waarom je als organisatie zou moeten investeren in preventie

Het belang van gezonde werknemers voor een organisatie kan niet genoeg benadrukt worden. Gezonde werknemers zijn het kapitaal van de organisatie en dragen bij aan verschillende aspecten van het bedrijf, zoals:

 • Laag verzuim;
 • Minder kosten en meer omzet;
 • Meer werkplezier;
 • Meer energie en motivatie;
 • Duurzame inzetbaarheid;
 • Bewustwording creëren/signalen herkennen bij zichzelf of de ander;
 • Positief ingestelde medewerkers zorgen voor een goede sfeer ;
 • Positieve organisatiecultuur;
 • Hogere productiviteit (People work better when they are happy). 

Wanneer je het geluk van de medewerker centraal stelt levert dat dus veel op! Het is daarom noodzakelijk dat jij als werkgever je inzet voor het welzijn van je werknemers en hen begeleid om zich te motiveren een gezonde levensstijl te hanteren.

maar wat is werkgeluk precies en waarom is het belangrijk?

Werkgeluk wordt bepaald door het ervaren van voldoening, vooruitgang boeken, een veilige en positieve werksfeer en omgeving. Betekenisvol werk doen levert positieve gevoelens op. Met als gevolg het lichaam diverse hormonen aanmaakt zoals endorfine en serotonine. Deze hormonen zorgen ervoor dat de werknemers gevoelens als vertrouwen, trots en verbinding ervaren met je organisatie. Op lange termijn heeft dit effect op je te voorkomen turnover en helpt je met het ziekteverzuim terugdringen. Werkgevers moeten daarom eerst werken aan de factoren die bijdragen aan werkgeluk, voordat ze zich kunnen richten op het begeleiden van gezonde medewerkers.

hoe verbeter je het werkgeluk van je medewerkers

Bij het verbeteren van werkgeluk wordt er meestal gedacht aan het aanbieden van gratis fruit, en korting op sportabonnementen. Het aanbieden van deze diensten heeft zeker positieve effect, alleen geen direct effect op het werkgeluk. Werkgeluk creëer je door te investeren in de relatie met je medewerkers. Hieronder zie je hoe werkgeluk en werktevredenheid effect op elkaar hebben en hoe je dit kan bereiken. 

Hoe werkgeluk en werktevredenheid invloed hebben op je verzuimpreventie

Bron: Het Happy Office Manifest

hoe creëer je draagvlak bij je medewerkers?

Veel werkgevers zijn echter niet gewend om hun werknemers te motiveren om een gezonde levensstijl aan te nemen. Ook zitten veel werknemers hier in eerste instantie niet op te wachten. Bij verzuimpreventie is het daarom belangrijk om bewustwording te creëren over het belang van een gezonde levensstijl en het effect daarvan op de werknemers en de organisatie. Door het geluk van de medewerker centraal te stellen, kan er veel worden bereikt. Door middel van workshops, trainingen en andere activiteiten kunnen medewerkers gestimuleerd worden om gezond te leven. Hierbij kan gedacht worden aan het aanbieden van een gezonde lunch, het organiseren van een sportdag of een meditatiecursus. Werkgevers moeten hierbij wel rekening houden met de verschillende persoonlijkheden en behoeften van hun medewerkers. Let hierbij op dat je werktevredenheid en werkgeluk niet door elkaar haalt. Beide aspecten verdienen aandacht. Alleen zien we in de praktijk dat werkgevers meestal de focus leggen op de factoren die invloed hebben op werktevredenheid. 

Naast het motiveren van je medewerkers naar een gezonde levensstijl, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de werkomgeving. Een veilige en positieve werksfeer draagt bij aan het werkgeluk van de medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door het aanbieden van een ergonomische werkplek, regelmatige teambuilding activiteiten en het aanmoedigen van open communicatie.

De vier pijlers van het PERK model van Berkleley) helpen bij het opstellen van een verzuimpreventie plan

De vier pijlers, PERK-model Berkeley

start bij het begin:

 1. In kaart brengen; wat hebben we al /wat doen we al binnen de organisatie?
 2. Wie is er nu verantwoordelijk voor?
 3. Hoe ervaren de medewerkers de cultuur nu?
 4. Hoe ervaren ze de vier pijlers nu? 
 5. Formuleer per pijler het gewenste gedrag.

maak uiteindelijk een plan op drie niveaus:

 1. Individu
 2. Team
 3. Organisatie

Als werkgever is het van groot belang om te investeren op de gezondheid en het werkgeluk van je medewerkers. Gezonde werknemers zijn tenslotte het kapitaal van je organisatie. Duurzame inzetbaarheid is het uitgangspunt voor een strategisch HR-beleid. Verzuimpreventie levert niet alleen een reductie van verzuimkosten en omzetverlies op, maar ook gemotiveerde en productieve medewerkers. Dat leidt tot een gezonde en winstgevende organisatie. Dat is de basis van onze Happy.Work.Life filosofie.

Alert kan preventie op verschillende manieren samen met je organisatie aanpakken. We gaan graag in gesprek om daar achter te komen en op maat onze dienstverlening op een toepasselijke manier hier op in te zetten. Wil jij het werkgeluk in jouw organisatie verhogen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.