samen re-integreren, get in touch!

re-integratie met een plan op jouw tempo

Als (voormalig) werknemer kun je te maken krijgen met re-integratie tijdens of na afwezigheid door ziekte, periode van (langdurige) werkloosheid of bij een reorganisatie van je huidige werkgever. Re-integratie gaat niet alleen om het terugkeren naar je oude werkplek bij ziekte, maar ook om het vinden van een nieuwe baan, intern of extern. Alert helpt je bij het navigeren door dit proces en zorgt ervoor dat je de juiste ondersteuning krijgt bij het vinden van een passende loopbaan.

Samen met ons re-integreren op jouw tempo?

1. Doorloop de stappen
2. Maak kennis met Alert
3. Happy.Work.Life

Diana Waltmans Wijnen

De loopbaanscan bij Alert geeft je inzicht. Dat werkt echt verhelderend als je bv niet scherp hebt wat gezond is voor je op een werkvloer. Of als je, zoals ik, al erg lang bij een zelfde werkgever werkt en je je al tijden niet meer hebt hoeven af te vragen welke talenten je eigenlijk hebt en welke je niet benut op je huidige baan. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan je vragen bij Alert.

(afbeelding ter illustratie)
Jenny Sunday

Great company to work with! I highly value the professionalism and positivity from their consultant when working together with her. The constructive career counselling from Alert brings me a comprehensive and overall self-outlook. Highly recommended!

(afbeelding ter illustratie)
Gerard Hennemann

Bij Alert-HR gekomen via mijn oude werkgever. Er werd op een fijne manier met mij omgegaan en geluisterd naar wat ik wilde gaan doen. Trainingen om weer terug in de arbeidsmarkt te komen, zijn onderdelen van het dienstenpakket dat mij werd aangeboden. Informatie en hulp werd meer dan voldoende geboden. Hartelijk dank Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Jessie Salden

Alert heeft me goed geholpen met het maken van de juiste studiekeuze. Een consulent heeft me erg goed geholpen met mijn kwaliteiten waardoor ik de juiste keuze kon maken. Bedankt Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Max Wolters

Ik ben zeer tevreden over de professionele en persoonlijke begeleiding. De consulenten hebben veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van mijn persoonlijkheid en wensen. Aanbeveling voor Alert.

(afbeelding ter illustratie)

wat is re-integratie?

Re-integratie is het proces waarbij een werknemer, na een periode van ziekte, uitval of periode van (langdurige) werkloosheid, weer terugkeert naar de arbeidsmarkt. Dit kan binnen de eigen functie of organisatie zijn, of bij een andere werkgever. Het doel van re-integratie is om de werknemer op een passende en duurzame manier weer aan het werk te helpen.

Echter, je spreekt niet alleen over re-integratie bij ziekte of langdurige uitval. Het kan ook gaan om het beëindigen van een dienstverband of het vinden van een nieuwe baan na een reorganisatie. Alert kan hierbij ondersteunen door middel van outplacement en jobcoaching, zodat je soepel kunt doorstromen naar een nieuwe werkgever.

Het is voor zowel werknemers als werkgevers beter als er geen re-integratie nodig is. Wist je dat jij als werknemer bij kan dragen aan verzuimpreventie door je bewust te zijn van risico’s op de werkvloer en samen te werken met een preventiemedewerker. Alert kan je adviseren over verzuimpreventie en ondersteuning bieden bij het in kaart brengen van risico’s.

 

wettelijke verplichtingen en verwachtingen bij re-integratie

Wanneer je langdurig ziek bent kom je in aanraking met de Wet verbetering poortwachter (Wvp). Deze wet heeft het doel om een duurzame en effectieve terugkeer naar werk te bevorderen. De Wet verbetering poortwachter verlangt dat zowel werknemer als werkgevers zich inspannen voor de re-integratie. Dit betekent dat er ook van jou als werknemer een actieve houding verwacht wordt. Door de stappen in een plan van aanpak te volgen, vergroot je de kans op een succesvolle re-integratie.

spoor 1 en spoor 2: wat betekent dit voor jou?

Binnen de Wet verbetering poortwachter zijn er twee sporen: spoor 1 en spoor 2. Spoor 1 betreft het zoeken naar passende arbeid binnen je eigen organisatie, bijvoorbeeld door aanpassingen aan je werkplek of functie. Als blijkt dat terugkeer bij je huidige werkgever niet mogelijk is, wordt spoor 2 gevolgd. Hierbij wordt gezocht naar passend werk bij een andere werkgever. Alert biedt actieve begeleiding gedurende het hele spoor 2 re-integratietraject.

Our partners

de rol van de arbeidsdeskundige tijdens re-integratie

Een arbeidsdeskundige is een belangrijke speler in het re-integratieproces. Deze professional beoordeelt jouw arbeidsmogelijkheden en adviseert over de beste aanpak voor jouw specifieke situatie. De arbeidsdeskundige heeft een adviserende rol bij het onderzoeken van de arbeidsmogelijkheden. Alert werkt samen met een selecte en vertrouwde groep arbeidsdeskundigen waardoor wij kwaliteit kunnen waarborgen. Onze re-integratieconsulenten werken nauw samen met de arbeidsdeskundige. Daarbij ondersteunen onze re-integratieconsulenten jou bij het vinden van passend werk en het realiseren van een succesvolle re-integratie.

re-integratie en jouw rechten en plichten als werknemer

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van je rechten en plichten als werknemer tijdens het re-integratieproces. Zo heb je recht op een eerlijke behandeling, passende begeleiding en ondersteuning, en moet je meewerken aan je eigen re-integratie. Je bent verplicht om passende arbeid te accepteren, adviezen van de bedrijfsarts op te volgen en eventuele sollicitatie- of omscholingstrajecten serieus te nemen. Alert kan je helpen om inzicht te krijgen in jouw rechten en plichten en zorgt ervoor dat je op de juiste manier wordt begeleid tijdens het re-integratieproces volgens de gestelde kaders van het UWV.

plan een gesprek

aan het werk na langdurige periode van werkloosheid

Na een lange periode niet deelgenomen te hebben aan de arbeidsmarkt kan het spannend zijn om het werkveld te betreden. Alert heeft trainingen gericht op het versterken van de werknemersvaardigheden, het verbeteren van persoonlijke en sollicitatievaardigheden. Met het gewenste resultaat je eigen kracht en zelfvertrouwen terug te vinden. Alert’s re-integratieconsulent helpt jou met het in beeld brengen van je arbeidsmarktpositie om zo samen een loopbaan te vinden die bij jou past.

re-integratie met behulp van Alert: jouw partner in succes

Wanneer je ziek bent is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de wettelijke verplichtingen en verwachtingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Een succesvolle re-integratie kan plaatsvinden door het volgen van spoor 1 (binnen de eigen organisatie) of spoor 2 (bij een andere werkgever). Om in aanmerking te komen voor een re-integratietraject bij Alert hoef je niet altijd ziek te zijn, ongeacht wat je situatie is, bij Alert helpen wij jou graag bij het vinden van passend werk. Alert is de ideale partner om je te ondersteunen tijdens het gehele re-integratietraject en zorgt voor een prettige samenwerking waarin een actieve benadering centraal staat.

Alert is gespecialiseerd in re-integratie, uitzenden, detachering, werving en selectie, en heeft daarnaast expertise op het gebied van begeleiding bij terugkeer naar de arbeidsmarkt. Wij zijn graag jouw partner tijdens het re-integratietraject en stellen een plan op maat voor je op. Met onze ‘Happy.Work.Life’-filosofie kun jij een prettige samenwerking verwachten. Neem contact op met Alert om met onze re-integratieconsulenten om een vrijblijvend gesprek aan te gaan.

plan een kennismaking