ervaar het verschil, get in touch!

navigeer succesvol door de wet verbetering poortwachter met alert

Het correct naleven van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) is cruciaal voor zowel werkgevers als werknemers bij ziekteverzuim en re-integratie. Alert biedt professionele begeleiding en ondersteuning om te voldoen aan de verplichtingen van de Wvp, afgestemd op de unieke behoeften van elke organisatie en werknemer, om zo een duurzame terugkeer naar de werkvloer te bevorderen.

Klaar voor Happy.Work.Life?

1. Plan een kennismakingsgesprek
2. Zet een case uit bij ons
3. Ervaar het verschil

Our partners

wat houdt de wet verbetering poortwachter in?

De Wet verbetering poortwachter is een Nederlandse wet die werkgevers en werknemers verplichtingen oplegt bij langdurig ziekteverzuim. Het doel van de wet is om een snelle en effectieve re-integratie van zieke werknemers te bevorderen en de instroom naar arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te beperken. De wet schrijft voor welke stappen werkgevers en werknemers moeten nemen gedurende de eerste twee ziektejaren om te zorgen voor een succesvolle re-integratie.

belangrijke aspecten van de wet verbetering poortwachter

De Wvp bestaat uit verschillende stappen en verplichtingen die gedurende de eerste twee ziektejaren moeten worden uitgevoerd. Enkele belangrijke aspecten van de wet zijn:

Probleemanalyse en advies door bedrijfsarts: Binnen zes weken na de ziekmelding dient de bedrijfsarts een probleemanalyse en advies op te stellen, waarin de functionele mogelijkheden en beperkingen van de werknemer worden beschreven.

Mevrouw geeft een informatieve les over een Wajong-uitkering en alles dat hierbij komt kijken

Plan van aanpak: Uiterlijk in de achtste week na de ziekmelding moeten werkgever en werknemer samen een plan van aanpak opstellen, waarin de stappen staan beschreven die genomen zullen worden om de werknemer te laten re-integreren.

Re-integratiedossier: Gedurende het gehele re-integratieproces moeten werkgever en werknemer een re-integratiedossier bijhouden, waarin alle inspanningen en resultaten worden vastgelegd.

Eerstejaarsevaluatie: Na 52 weken ziekteverzuim dienen werkgever en werknemer de voortgang van de re-integratie te evalueren en eventueel het plan van aanpak bij te stellen. Mocht blijken dat de re-integratie in spoor 1 niet mogelijk is, gaat spoor 2 van start. 

Spoor 2 traject: Gedurende het spoor 2 traject wordt aandacht besteed om mogelijke blokkades en belemmeringen bij de werknemer op te heffen en de veranderde situatie een plek te geven. Bij Alert wordt de werknemer met een positieve blik, onder begeleiding van de consulent, geactiveerd richting de arbeidsmarkt. De duur van het traject wordt bepaald door een succesvolle werkhervatting, duurzame uitplaatsing of het ingaan van de WIA.

WIA-aanvraag: Als de werknemer na 87 weken nog steeds niet (volledig) hersteld is, moet hij of zij een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.

Een afbeelding van een lachende vrouw ter illustratie van een gegeven review op de pagina over Wajong werk.
Diana Waltmans Wijnen

De loopbaanscan bij Alert geeft je inzicht. Dat werkt echt verhelderend als je bv niet scherp hebt wat gezond is voor je op een werkvloer. Of als je, zoals ik, al erg lang bij een zelfde werkgever werkt en je je al tijden niet meer hebt hoeven af te vragen welke talenten je eigenlijk hebt en welke je niet benut op je huidige baan. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan je vragen bij Alert.

(afbeelding ter illustratie)
Een afbeelding van een lachende vrouw ter illustratie van een gegeven review op de pagina over Wajong werk. Ze draagt een bril en zwart pak.
Jenny Sunday

Great company to work with! I highly value the professionalism and positivity from their consultant when working together with her. The constructive career counselling from Alert brings me a comprehensive and overall self-outlook. Highly recommended!

(afbeelding ter illustratie)
Een afbeelding van een lachende man ter illustratie van een gegeven review op de pagina over Wajong werk.
Gerard Hennemann

Bij Alert gekomen via mijn oude werkgever. Er werd op een fijne manier met mij omgegaan en geluisterd naar wat ik wilde gaan doen. Trainingen om weer terug in de arbeidsmarkt te komen, zijn onderdelen van het dienstenpakket dat mij werd aangeboden. Informatie en hulp werd meer dan voldoende geboden. Hartelijk dank Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Ook een afbeelding van een lachende vrouw ter illustratie van een gegeven review op de pagina over Wajong werk. Ze heeft een pen in haar hand en kijkt weg van de camera.
Jessie Salden

Alert heeft me goed geholpen met het maken van de juiste studiekeuze. Ze hebben me erg goed geholpen met mijn kwaliteiten waardoor ik de juiste keuze kon maken. Bedankt Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Een afbeelding van een lachende man ter illustratie van een gegeven review op de pagina over Wajong werk. Deze jonge man heeft zijn handen achter zijn hoofd.
Max Wolters

Ik ben zeer tevreden over de professionele en persoonlijke begeleiding. Alert heeft veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van mijn persoonlijkheid en wensen. Aanbeveling voor Alert!

(afbeelding ter illustratie)

alert's ondersteuning bij de wet verbetering poortwachter

Alert biedt ondersteuning als HR Business Partner tijdens een re-integratietraject. Hierbij kun je een ervaren consulent als vast aanspreekpunt verwachten. Wij hebben een actieve kijk op re-integratie waarbij ingezet wordt op activering van de medewerker. Dit doen wij door middel van persoonlijke begeleiding en groepsbijeenkomsten. Samen waarborgen we dat het traject voldoet aan de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter. Hierbij is het doel altijd een duurzame werkhervatting of uitplaatsing. Onze diensten omvatten onder meer:

  • Intake: De kennismaking bestaat, situatieafhankelijk, uit één of twee gesprekken met de cliënt;
  • Trajectplan: In het trajectplan worden te zetten vervolgstappen binnen het re-integratietraject vastgelegd;
  • Voorschakelfase: Een situatie van ongewenste verandering kan voor blokkades zorgen bij de cliënt. Tijdens de voorschakelfase gaan wij deze blokkades opheffen om met een positieve blik het re-integratietraject te doorlopen;
  • Arbeidsmarktbenadering: begeleiden en ondersteuning van cliënt richting de arbeidsmarkt met als doel een duurzame uitplaatsing;
  • Nazorg: Tijdens de nazorg is er periodiek contact zodat eventuele problemen in een vroegtijdig stadium de juiste aandacht krijgen.

plan een kennismaking

het belang van deskundige begeleiding bij de wet verbetering poortwachter

Het correct naleven van de Wet verbetering poortwachter is niet alleen wettelijk verplicht, maar kan ook een grote impact hebben op het succes van de re-integratie van zieke werknemers. Deskundige begeleiding zorgt ervoor dat alle verplichtingen worden nageleefd en dat werkgevers en werknemers de best mogelijke ondersteuning krijgen om een succesvolle terugkeer naar de werkvloer te realiseren.

neem contact op met alert voor professionele ondersteuning bij de wet verbetering poortwachter

Alert is gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties en werknemers bij het voldoen aan de verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter, met als doel een duurzame uitplaatsing of werkhervatting. Onze ‘Happy.Work.Life’ filosofie staat garant voor een prettige samenwerking, waarbij het welzijn van werknemers centraal staat. Neem contact op met Alert om te ontdekken hoe wij jou en je organisatie kunnen ondersteunen bij het naleven van de Wet verbetering poortwachter en het bevorderen van een snelle en duurzame re-integratie.

plan een kennismaking