ervaar het verschil, get in touch!

verminder ziekteverzuim met een gerichte aanpak

Ziekteverzuim heeft invloed op de productiviteit en het welzijn van je werknemers. Alert helpt je bij het ontwikkelen en implementeren van effectieve strategieën om ziekteverzuim te verminderen, zodat je organisatie een gezonde en productieve werkomgeving kan bieden. Het aanpakken van hoog ziekteverzuim levert niet alleen een reductie van verzuimkosten en omzetverlies op, maar zorgt ook voor gemotiveerde en productieve werknemers. De basis van onze Happy.Work.Life filosofie.

Klaar voor Happy.Work.Life?

1. Plan een kennismakingsgesprek
2. Zet een case uit bij ons
3. Ervaar het verschil

Our partners

inzicht in de oorzaken van ziekteverzuim

Een belangrijke stap bij het verminderen van ziekteverzuim is het identificeren van de onderliggende oorzaken. Alert gaat door middel van haar bedrijfs-APK analyseren en onderzoeken wat de onderliggende oorzaken op dit moment en in de toekomst kunnen zijn. Hierop kunnen gericht interventies ingezet worden. 

preventie ziekteverzuim: maatregelen voor een gezonde werkomgeving

Preventie is cruciaal bij het verminderen van ziekteverzuim. Alert ondersteunt je bij het opstellen en implementeren van preventieve maatregelen, zoals inzetbaarheid- en vitaliteitscan, loopbaan begeleiding, job coaching, de Happy.Work.Life route en het geven van management training. Het doel van deze trainingen is effectieve betrokkenheid en communicatie te stimuleren.

Als blijkt uit de interventies dat er geen match meer is tussen de huidige werkgever en werknemer. Dan hebben we als laatste interventie  outplacement. Hierbij stimuleren we de werknemer buiten de eigen werkgever te kijken naar een andere loopbaan.

effectieve communicatie en betrokkenheid

Een open en eerlijke communicatie tussen werkgevers, werknemers en leidinggevenden is essentieel om ziekteverzuim te verminderen. Alert helpt je bij het bevorderen van een cultuur waarin werknemers zich gesteund en gehoord voelen en waarin ze actief betrokken worden bij het verzuimbeleid.

vroegtijdige interventie en begeleiding

Vroegtijdig ingrijpen bij (dreigend) verzuim kan de duur en impact ervan verminderen. Alert biedt begeleiding en ondersteuning bij het opsporen en aanpakken van verzuimrisico’s, het opstellen van een effectief plan van aanpak en het organiseren van passende ondersteuning voor werkgevers en werknemers.

plan een kennismaking

Een afbeelding van een lachende vrouw ter illustratie van een gegeven review op de pagina over Wajong werk.
Diana Waltmans Wijnen

De loopbaanscan bij Alert geeft je inzicht. Dat werkt echt verhelderend als je bv niet scherp hebt wat gezond is voor je op een werkvloer. Of als je, zoals ik, al erg lang bij een zelfde werkgever werkt en je je al tijden niet meer hebt hoeven af te vragen welke talenten je eigenlijk hebt en welke je niet benut op je huidige baan. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan je vragen bij Alert.

(afbeelding ter illustratie)
Een afbeelding van een lachende vrouw ter illustratie van een gegeven review op de pagina over Wajong werk. Ze draagt een bril en zwart pak.
Jenny Sunday

Great company to work with! I highly value the professionalism and positivity from their consultant when working together with her. The constructive career counselling from Alert brings me a comprehensive and overall self-outlook. Highly recommended!

(afbeelding ter illustratie)
Een afbeelding van een lachende man ter illustratie van een gegeven review op de pagina over Wajong werk.
Gerard Hennemann

Bij Alert-HR gekomen via mijn oude werkgever. Er werd op een fijne manier met mij omgegaan en geluisterd naar wat ik wilde gaan doen. Trainingen om weer terug in de arbeidsmarkt te komen, zijn onderdelen van het dienstenpakket dat mij werd aangeboden. Informatie en hulp werd meer dan voldoende geboden. Hartelijk dank Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Ook een afbeelding van een lachende vrouw ter illustratie van een gegeven review op de pagina over Wajong werk. Ze heeft een pen in haar hand en kijkt weg van de camera.
Jessie Salden

Alert heeft me goed geholpen met het maken van de juiste studiekeuze. Een consulent heeft me erg goed geholpen met mijn kwaliteiten waardoor ik de juiste keuze kon maken. Bedankt Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Een afbeelding van een lachende man ter illustratie van een gegeven review op de pagina over Wajong werk. Deze jonge man heeft zijn handen achter zijn hoofd.
Max Wolters

Ik ben zeer tevreden over de professionele en persoonlijke begeleiding. Alert heeft veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van mijn persoonlijkheid en wensen. Aanbeveling voor Alert.

(afbeelding ter illustratie)

re-integratie en het beperken van langdurig verzuim

Het begeleiden van werknemers tijdens hun loopbaan is cruciaal om langdurig verzuim te beperken. Alert ondersteunt door middel van begeleiding en coaching met als doel ziekteverzuim verminderen en een duurzame loopbaan voor je werknemers zowel binnen, als buiten de organisatie.

monitoring en evaluatie

Het verminderen van ziekteverzuim is een continu proces dat regelmatige monitoring en evaluatie vereist. Alert kijkt graag met je mee, om de effectiviteit van het verzuimbeleid te evalueren. Vanuit de verkregen inzichten kan het verzuimbeleid aangepast worden waar nodig is.

alert als jouw partner in het verminderen van ziekteverzuim

Alert is gespecialiseerd in het ondersteunen van organisaties bij het verminderen van ziekteverzuim door het ontwikkelen en implementeren van effectieve strategieën en interventies. Met onze ‘Happy.Work.Life’ filosofie streven wij naar een prettige samenwerking waarin het welzijn van werknemers centraal staat.

Neem contact op met Alert om te ontdekken hoe wij jouw organisatie kunnen helpen bij het verminderen van ziekteverzuim. Samen werken we aan een gezonde en productieve werkomgeving voor al je werknemers.

plan een kennismaking