ervaar het verschil, get in touch!

ziekteverzuim effectief aanpakken met alert: een gids voor werkgevers

Als werkgever is het belangrijk om effectief om te gaan met ziekteverzuim en een ondersteunende omgeving te creëren voor werknemers die te maken hebben met langdurige ziekteverzuim. Daarnaast is het van belang om tijdig te signaleren als werknemers dreigen uit te vallen. Door de juiste begeleiding te bieden tijdens ziekteverzuim en in te zetten op preventie, minimaliseer je niet alleen de verzuimkosten en omzetverlies, maar het creëert ook betrokken en productieve werknemers. Dat leidt tot een gezonde en winstgevende organisatie. Alert helpt werkgevers bij het ontwikkelen en implementeren van een succesvolle strategie om het ziekteverzuim te verlagen.

Klaar voor Happy.Work.Life?

1. Plan een kennismakingsgesprek
2. Zet een case uit via ons
3. Ervaar het verschil

Our partners

wat is ziekteverzuim?

Ziekteverzuim is een situatie waarin een werknemer niet kan werken vanwege ziekte of een andere medische reden. Effectief ziekteverzuimbeheer is cruciaal voor het behouden van een gezonde en productieve werkomgeving binnen een organisatie. Daarnaast draagt het bij aan het welzijn van werknemers. Bij Alert zijn wij ervan overtuigd dat mensen beter presteren op hun werk wanneer ze goed in hun vel zitten. Kort gezegd: people work better when they are happy.

de rol van preventie en verzuimbeheer

Preventie is een belangrijk onderdeel van verzuimbeheer. Door te investeren in preventieve maatregelen, kunnen organisaties ziekteverzuim verlagen. Alert heeft de expertise om een preventie- en verzuimbeheer strategie te implementeren en beheren. Alert biedt de volgende diensten aan op gebied van preventie en verzuimbeheer:

 • Bedrijfs APK;
 • Inzetbaarheid en vitaliteitscan;
 • Arbeidsmogelijkheden onderzoek;
 • Loopbaan begeleiding en job coaching;
 • Het geven van management trainingen;
 • Happy.Work.Life route.

plan een kennismaking

Diana Waltmans Wijnen

De loopbaanscan bij Alert geeft je inzicht. Dat werkt echt verhelderend als je bv niet scherp hebt wat gezond is voor je op een werkvloer. Of als je, zoals ik, al erg lang bij een zelfde werkgever werkt en je je al tijden niet meer hebt hoeven af te vragen welke talenten je eigenlijk hebt en welke je niet benut op je huidige baan. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan je vragen bij Alert.

(afbeelding ter illustratie)
Jenny Sunday

Great company to work with! I highly value the professionalism and positivity from their consultant when working together with her. The constructive career counselling from Alert brings me a comprehensive and overall self-outlook. Highly recommended!

(afbeelding ter illustratie)
Gerard Hennemann

Bij Alert-HR gekomen via mijn oude werkgever. Er werd op een fijne manier met mij omgegaan en geluisterd naar wat ik wilde gaan doen. Trainingen om weer terug in de arbeidsmarkt te komen, zijn onderdelen van het dienstenpakket dat mij werd aangeboden. Informatie en hulp werd meer dan voldoende geboden. Hartelijk dank Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Jessie Salden

Alert heeft me goed geholpen met het maken van de juiste studiekeuze. Een consulent heeft me erg goed geholpen met mijn kwaliteiten waardoor ik de juiste keuze kon maken. Bedankt Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Max Wolters

Ik ben zeer tevreden over de professionele en persoonlijke begeleiding. Alert heeft veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van mijn persoonlijkheid en wensen. Aanbeveling voor Alert.

(afbeelding ter illustratie)

wettelijke verplichtingen rondom ziekteverzuim

De Wet verbetering poortwachter schetst de verantwoordelijkheden van werkgevers bij het begeleiden van werknemers tijdens langdurig ziekteverzuim. Werknemers en werkgevers zijn beide verplicht om actief deel te nemen in het re-integratieproces. De wettelijke kaders bestaan o.a. uit:

 • Probleemanalyse en advies door bedrijfsarts;
 • Plan van aanpak;
 • Re-integratiedossier;
 • Eerstejaarsevaluatie;
 • Spoor 2;
 • WIA-aanvraag.

re-integratie: spoor 1 en spoor 2

Binnen de Wet verbetering poortwachter zijn er twee re-integratie sporen: spoor 1 en spoor 2. Binnen spoor 1 wordt onderzocht of er passende arbeid mogelijk is binnen de huidige organisatie. Spoor 2 is gericht op het vinden van een andere functie binnen een andere organisatie. Alert begeleidt werkgever en werknemer gedurende het re-integratietraject en zorgt dat dit alles voldoet aan de gestelde kaders door het UWV.

ziekteverzuim aanpakken met alert: uw partner in succes

Alert helpt werkgevers om ziekteverzuim effectief aan te pakken door middel van preventie en re-integratiebegeleiding. Alert kan haar diensten op maat aanbieden, passend, aan jouw organisatie. We gaan graag in gesprek om te inventariseren wat de behoeftes binnen de organisatie zijn. Vervolgens zullen we deze samen vertalen naar een concreet actieplan.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over onze dienstverlening.

get in touch