ervaar het verschil, get in touch!

ziekteverzuimbegeleiding op maat: alert als jouw partner

Effectieve ziekteverzuimbegeleiding is cruciaal voor het herstel en de re-integratie van werknemers die te maken hebben met ziekte of arbeidsongeschiktheid. Alert biedt professionele ondersteuning en begeleiding, afgestemd op de unieke behoeften van elke werknemer en organisatie, om zo een snelle en duurzame terugkeer naar de werkvloer te bevorderen.

Klaar voor Happy.Work.Life?

1. Plan een kennismakingsgesprek
2. Zet een case uit bij ons
3. Ervaar het verschil

Our partners

wat houdt ziekteverzuimbegeleiding in?

Ziekteverzuimbegeleiding omvat een reeks diensten en interventies die gericht zijn op het ondersteunen van werknemers bij het herstel en het terugkeren naar de werkvloer na ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dit kan variëren van het bieden van jobcoaching, loopbaanbegeleiding, een arbeidsmogelijkheden onderzoek, tot aan een allesomvattend spoor 2 traject.

alert’s aanpak van ziekteverzuimbegeleiding

Bij Alert richten we ons op het bieden van een persoonlijke en actieve benadering van ziekteverzuimbegeleiding. We werken nauw samen met de werknemer en werkgever om een op maat gemaakt re-integratieplan te ontwikkelen, rekening houdend met de unieke behoeften en omstandigheden van elke individuele werknemer. Na het verkennen van de situatie en iemands mogelijkheden zullen we de vertaalslag maken naar de arbeidsmarkt. Hierbij vinden wij het belangrijk om naast individuele coaching ook in te zetten op groepsactiviteiten zoals sollicitatievaardigheidstrainingen en jobcenters. Hierbij staat eigen verantwoordelijkheid en het activeren van cliënten centraal.

Mevrouw geeft een informatieve les over een Wajong-uitkering en alles dat hierbij komt kijken

onze diensten omvatten onder meer:

 • Arbeidsmogelijkheden Onderzoek: Onderzoek en advies over de arbeidsmogelijkheden en daarmee ook de re-integratiemogelijkheden vanuit eigen organisatie en betrokken werknemer, in samenwerking met een gecertificeerde arbeidsdeskundige;
 • Loopbaanbegeleiding & jobcoaching: Met een coach van Alert situaties in kaart brengen, actiestappen bepalen en ondersteunen in de uitvoer;
 • Spoor 2: Cliënt begeleiden naar andere organisatie en andere rol. Alle stappen en dossier volgens wet- en regelgeving Wet Verbetering Poortwachter;
 • Spoor 3: Cliënt begeleiden naar andere organisatie en andere rol.

plan een kennismaking

Een afbeelding van een lachende vrouw ter illustratie van een gegeven review op de pagina over Wajong werk.
Diana Waltmans Wijnen

De loopbaanscan bij Alert geeft je inzicht. Dat werkt echt verhelderend als je bv niet scherp hebt wat gezond is voor je op een werkvloer. Of als je, zoals ik, al erg lang bij een zelfde werkgever werkt en je je al tijden niet meer hebt hoeven af te vragen welke talenten je eigenlijk hebt en welke je niet benut op je huidige baan. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan je vragen bij Alert.

(afbeelding ter illustratie)
Een afbeelding van een lachende vrouw ter illustratie van een gegeven review op de pagina over Wajong werk. Ze draagt een bril en zwart pak.
Jenny Sunday

Great company to work with! I highly value the professionalism and positivity from their consultant when working together with her. The constructive career counselling from Alert brings me a comprehensive and overall self-outlook. Highly recommended!

(afbeelding ter illustratie)
Een afbeelding van een lachende man ter illustratie van een gegeven review op de pagina over Wajong werk.
Gerard Hennemann

Bij Alert-HR gekomen via mijn oude werkgever. Er werd op een fijne manier met mij omgegaan en geluisterd naar wat ik wilde gaan doen. Trainingen om weer terug in de arbeidsmarkt te komen, zijn onderdelen van het dienstenpakket dat mij werd aangeboden. Informatie en hulp werd meer dan voldoende geboden. Hartelijk dank Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Ook een afbeelding van een lachende vrouw ter illustratie van een gegeven review op de pagina over Wajong werk. Ze heeft een pen in haar hand en kijkt weg van de camera.
Jessie Salden

Alert heeft me goed geholpen met het maken van de juiste studiekeuze. Een consulent heeft me erg goed geholpen met mijn kwaliteiten waardoor ik de juiste keuze kon maken. Bedankt Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Een afbeelding van een lachende man ter illustratie van een gegeven review op de pagina over Wajong werk. Deze jonge man heeft zijn handen achter zijn hoofd.
Max Wolters

Ik ben zeer tevreden over de professionele en persoonlijke begeleiding. Alert heeft veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van mijn persoonlijkheid en wensen. Aanbeveling voor Alert.

(afbeelding ter illustratie)

het belang van een betrouwbare partner in ziekteverzuimbegeleiding

Zowel werkgever als werknemer hebben beide een verantwoordelijkheid binnen het re-integratietraject. Door tijdig te communiceren over verwachtingen, behoeften en voortgang, kunnen alle betrokken partijen samenwerken om een passende oplossing te vinden en een succesvolle re-integratie te waarborgen.

Het voordeel van samenwerken met Alert is de kennis die onze re-integratieconsulenten hebben over de wet en regelgeving en de gestelde kaders van het UWV.

De actieve aanpak van Alert, waarbij er zowel ingezet wordt op persoonlijke begeleiding als in groepbijeenkomsten, draagt bij aan een activering van de werknemer. Onze trainingen en ontwikkeltrajecten worden gegeven door onze ervaren coaches en trainers.

Onze re-integratieconsulenten hebben beschikking over een groot netwerk op de arbeidsmarkt door de samenwerkingen met onze interne uitzend afdeling. Dit alles maximaliseert de kans op een duurzame uitplaatsing.

voordelen van ziekteverzuimbegeleiding

Er zijn verschillende voordelen van ziekteverzuimbegeleiding wanneer je kiest voor een samenwerking met Alert. Hieronder worden een aantal belangrijke voordelen genoemd:

 • Daling ziekteverzuimpercentage;
 • Kostenbesparing;
 • UWV-proof dossier;
 • Voldoen aan wet en regelgeving;
 • Een vaste contactpersoon;
 • Meerdere goed bereikbare locaties;
 • Draagvlak en verbinding creëren onder je werknemers.

neem contact op met alert voor professionele ziekteverzuimbegeleiding

Alert is gespecialiseerd in het ondersteunen van organisaties en werknemers bij ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie. Onze ‘Happy.Work.Life’ filosofie staat garant voor een prettige samenwerking, waarbij het welzijn van jouw werknemers centraal staat. Neem contact op met Alert om te ontdekken hoe wij jou en je organisatie kunnen ondersteunen bij ziekteverzuimbegeleiding.

get in touch