ervaar het verschil, get in touch!

ziekteverzuimbeleid: alert ondersteunt bij effectief verzuimmanagement

Het opstellen van een effectief ziekteverzuimbeleid is essentieel voor het welzijn van werknemers en het succes van een organisatie. Alert biedt expertise en ondersteuning bij het ontwikkelen en implementeren van een ziekteverzuimbeleid dat aansluit bij de behoeften van jouw organisatie. Duurzame inzetbaarheid is immers het uitgangspunt voor een strategisch HR-beleid.

Klaar voor Happy.Work.Life?

1. Plan een kennismakingsgesprek
2. Zet een case uit bij ons
3. Ervaar het verschil

Our partners

wat is ziekteverzuimbeleid?

Een ziekteverzuimbeleid is een gestructureerde aanpak om ziekteverzuim te voorkomen en beheersen binnen een organisatie. Het beleid omvat preventieve maatregelen, interventies en duidelijke procedures voor het omgaan met verzuim. Een goed ziekteverzuimbeleid zorgt voor een gezonde werkomgeving, beperkt de kosten van verzuim en bevordert het welzijn van werknemers.

belangrijke aspecten van een effectief ziekteverzuimbeleid

preventie
Preventie is de sleutel tot het beperken van ziekteverzuim. Dit omvat onder meer het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving, het bieden van voorlichting over gezondheid en welzijn en het stimuleren van een positieve werkcultuur. Alert helpt je bij het identificeren van risico’s en het implementeren van effectieve preventieve maatregelen. Preventie kan op verschillende manieren samen met jouw organisatie aangepakt worden, afhankelijk van de reden voor verzuim of de manier waarop werkgeluk te verhogen is. Onze begeleiding begint over het algemeen altijd met het verkennen van de situatie. Samen zullen wij bewustwording creëren binnen de organisatie zodat passende preventiemaatregelen geadviseerd kunnen worden. 

loopbaanonderzoek en -coaching
Soms blijkt dat een werknemer begeleiding en coaching nodig heeft, Alert kan met jobcoaching, loopbaanbegeleiding en onze Happy.Work.Life route deze werknemer ondersteunen. De re-integratieconsulent van Alert biedt begeleiding aan de werknemer om langdurig ziekteverzuim te voorkomen.

samenwerking met professionals
Een effectief ziekteverzuimbeleid vereist samenwerking met professionals zoals HR-professionals, bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en re-integratieconsulenten. Soms constateren deze professionals dat een werknemer niet op de juiste functie zit, wat op lange termijn tot ziekteverzuim kan uitlopen. Alert kan met jobcoaching en loopbaanbegeleiding deze werknemer ondersteunen om een passende plek te vinden binnen of buiten jouw organisatie. Passend werk bieden is hierin altijd ons uitgangspunt.

langdurig ziekteverzuim
Wanneer er toch spraken is van langdurige ziekteverzuim treedt de Wet Verbetering Poortwachter in werking. De wet Verbetering Poortwachter brengt een aantal verplichtingen met zich mee met betrekking tot verzuimbegeleiding, voor werkgever en werknemer. Onderdelen van deze wetgeving zijn spoor 1 en spoor 2. Spoor 1 is gericht op interne werkhervatting waar spoor 2 gericht is op externe werkhervatting. Alert begeleidt spoor 2 trajecten waarbij de trajecten voldoen aan wet en regelgeving en de gestelde kaders door het UWV.

Diana Waltmans Wijnen

De loopbaanscan bij Alert geeft je inzicht. Dat werkt echt verhelderend als je bv niet scherp hebt wat gezond is voor je op een werkvloer. Of als je, zoals ik, al erg lang bij een zelfde werkgever werkt en je je al tijden niet meer hebt hoeven af te vragen welke talenten je eigenlijk hebt en welke je niet benut op je huidige baan. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan je vragen bij Alert.

(afbeelding ter illustratie)
Jenny Sunday

Great company to work with! I highly value the professionalism and positivity from their consultant when working together with her. The constructive career counselling from Alert brings me a comprehensive and overall self-outlook. Highly recommended!

(afbeelding ter illustratie)
Gerard Hennemann

Bij Alert-HR gekomen via mijn oude werkgever. Er werd op een fijne manier met mij omgegaan en geluisterd naar wat ik wilde gaan doen. Trainingen om weer terug in de arbeidsmarkt te komen, zijn onderdelen van het dienstenpakket dat mij werd aangeboden. Informatie en hulp werd meer dan voldoende geboden. Hartelijk dank Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Jessie Salden

Alert heeft me goed geholpen met het maken van de juiste studiekeuze. Ze heeft me erg goed geholpen met mijn kwaliteiten waardoor ik de juiste keuze kon maken. Bedankt Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Max Wolters

Ik ben zeer tevreden over de professionele en persoonlijke begeleiding. Alert heeft veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van mijn persoonlijkheid en wensen. Aanbeveling voor Alert.

(afbeelding ter illustratie)

ziekteverzuimbeleid met behulp van alert: jouw partner voor succes

Een effectief ziekteverzuimbeleid begint bij preventie en omvat aspecten als verzuimregistratie, -analyse, begeleiding, samenwerking met professionals en heldere communicatie. Alert biedt de expertise en ondersteuning die nodig is om een ziekteverzuimbeleid te ontwikkelen en implementeren dat past bij jouw organisatie en bijdraagt aan het welzijn van je werknemers.

evaluatie en aanpassing van het ziekteverzuimbeleid

Een succesvol ziekteverzuimbeleid vereist regelmatige evaluatie en aanpassing. Alert helpt je bij het monitoren van de effectiviteit van je verzuimbeleid en het doorvoeren van verbeteringen op basis van de verzamelde gegevens en inzichten.

plan een kennismaking

ziekteverzuimbeleid en de rol van de werknemer

Ook werknemers spelen een belangrijke rol bij het beheersen van ziekteverzuim. Zij kunnen bijdragen aan een effectief verzuimbeleid door verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid, tijdig melding te maken van ziekte en actief mee te werken aan hun herstel en re-integratie. Alert denkt met je mee hoe je draagvlak creëert bij je werknemers om mee te werken aan een ziekteverzuimbeleid. In eerste instantie zijn veel werknemers niet enthousiast over verzuimpreventie. Sterker nog, ze kunnen dit ervaren als bemoeienis. Om dit gevoel te verbeteren, is het belangrijk om hen bewust te maken van het belang van een gezonde levensstijl en de impact hiervan op zowel henzelf als de organisatie. Door het geluk van de werknemer centraal te stellen, kan er veel worden bereikt.

alert als jouw partner voor een effectief ziekteverzuimbeleid

Het opstellen en implementeren van een effectief ziekteverzuimbeleid is een complex proces dat expertise en aandacht voor detail vereist. Alert is gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties bij het ontwikkelen van een ziekteverzuimbeleid dat aansluit bij hun specifieke behoeften en wettelijke verplichtingen. Met onze ‘Happy.Work.Life’ filosofie streven wij naar een prettige samenwerking waarin het welzijn van jouw werknemers centraal staat. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat mensen gelukkiger zijn wanneer ze plezier halen uit hun werk en andersom ook beter presteren op hun werk wanneer ze goed in hun vel zitten. Kort gezegd: people work better when they are happy.

Neem contact op met Alert om te ontdekken hoe wij jou kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen en implementeren van een effectief ziekteverzuimbeleid. Samen zorgen we voor een gezonde en productieve werkomgeving waarin het welzijn van jouw werknemers gewaarborgd is.

get in touch