De weg naar passend werk voor mensen met een UWV uitkering

Al jaren zijn wij de dienstverlener van keuze voor publieke en private opdrachtgevers op het gebied van re-integratie en loopbaancoaching. Wij managen HR vraagstukken in de breedste zin van het woord. Voor het UWV in omgeving Limburg, Eindhoven en omstreken begeleiden wij cliënten met diverse uitkeringssituaties (WW, ZW, WAJONG, WIA), binnen 4 mogelijke percelen: Job coaching, Modulaire dienstverlening, WerkFit en Naar Werk.

Voor Job Coaching hebben we een gecertificeerde Jobcoach in dienst die een specialisatie heeft in het omgaan met psychische kwetsbaarheden en problematieken. Zijn netwerk in de zorg en welzijnssector maakt dat hij snel kan schakelen om de juiste dienstverlener te betrekken en de cliënten op een structurele manier op het juiste pad te krijgen en te houden. Zijn geduld, creativiteit en flexibiliteit in het omgaan met situaties binnen de begeleiding maken dat hij het vertrouwen wint en samen aan de slag kan om nieuwe resultaten te behalen.

Modulaire dienstverlening is gericht op participatie interventie, het bevorderen van maatschappelijke deelname, en begeleiding bij scholing. Alle begeleiding is maatwerk in overleg met cliënt en opdrachtgever om concrete stappen en resultaten vooraf helder te hebben. We werken met onze cliënten onder andere aan het versterken van de motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld. Verder wordt er aandacht besteed aan omgaan met veranderingen en belemmeringen leren ombuigen, het coachen in de mogelijkheden tot meer sociale contacten en het versterken van de individuele kwaliteiten en mogelijkheden.

Onze begeleiding richting de arbeidsmarkt binnen WerkFit en Naar Werk, begint altijd met het verkennen van de situatie en iemands mogelijkheden, persoonlijke kwaliteiten en motivatoren. Om vervolgens de vertaalslag te maken naar de arbeidsmarkt. Stappen maken naar passend werk is hierin altijd ons uitgangspunt. Heldere communicatie en concrete resultaatafspraken zijn voor ons vast onderdeel van ons werkproces. Eigen verantwoordelijkheid en het activeren van onze cliënten staat centraal. Wij vinden het belangrijk om naast individuele aandacht, ook in te zetten op groepsactiviteiten tijdens onze begeleiding. Deze vergoten de betrokkenheid van onze cliënten door herkenning bij lotgenoten, versterkt hun communicatieve vaardigheden en zij spelen een rol in elkaars groeiproces. Onze consulenten spreken Nederlands, Engels, Duits en Pools waardoor ook internationale medewerkers bij ons terecht kunnen. Onze re-integratie consulent met Poolse achtergrond kan specifiek ingezet kan worden voor cliënten die weinig Nederlands, maar wel Pools spreken. Door aanpassing van de taal en de kennis van cultuur in te zetten, wordt onze reguliere dienstverlening op maat geleverd waar nodig.

 

Behoefte aan meer informatie over een re-integratietraject en wat Alert hierin kan betekenen? Neem gerust contact op met een van onze HR/Re-integratieconsulent of maak een afspraak via onderstaande knop. Ons werkgebied bedraagt Heerlen, Sittard, Maastricht, Roermond, Venlo, Eindhoven en omstreken.

Onderstaand haar contactgegevens:

Hanneke Habets h.habets@alerthr.com