samen re-integreren, get in touch!

met wajong werk vinden dat écht bij je past.

In Nederland zijn er veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder Wajongers. Het kan lastig zijn om zelfstandig werk te vinden, en daarom is de Participatiewet in het leven geroepen. Deze wet helpt mensen, met een arbeidsbeperking, aan werk. Zoek je werk met Wajong? Er zijn diverse voordelen en mogelijkheden voor zowel jou als jouw toekomstige werkgever.

Samen met ons re-integreren op jouw tempo?

1. Doorloop de stappen
2. Maak kennis met Alert
3. Happy.Work.Life

Diana Waltmans Wijnen

De loopbaanscan bij Alert geeft je inzicht. Dat werkt echt verhelderend als je bv niet scherp hebt wat gezond is voor je op een werkvloer. Of als je, zoals ik, al erg lang bij een zelfde werkgever werkt en je je al tijden niet meer hebt hoeven af te vragen welke talenten je eigenlijk hebt en welke je niet benut op je huidige baan. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan je vragen bij Alert.

(afbeelding ter illustratie)
Jenny Sunday

Great company to work with! I highly value the professionalism and positivity from their consultant when working together with her. The constructive career counselling from Alert brings me a comprehensive and overall self-outlook. Highly recommended!

(afbeelding ter illustratie)
Gerard Hennemann

Bij Alert-HR gekomen via mijn oude werkgever. Er werd op een fijne manier met mij omgegaan en geluisterd naar wat ik wilde gaan doen. Trainingen om weer terug in de arbeidsmarkt te komen, zijn onderdelen van het dienstenpakket dat mij werd aangeboden. Informatie en hulp werd meer dan voldoende geboden. Hartelijk dank Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Jessie Salden

Alert heeft me goed geholpen met het maken van de juiste studiekeuze. Een consulent heeft me erg goed geholpen met mijn kwaliteiten waardoor ik de juiste keuze kon maken. Bedankt Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Max Wolters

Ik ben zeer tevreden over de professionele en persoonlijke begeleiding. De consulenten hebben veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van mijn persoonlijkheid en wensen. Aanbeveling voor Alert.

(afbeelding ter illustratie)

wat betekent Wajong?

Wajong staat voor Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten. Het gaat om mensen die op jonge leeftijd arbeidsongeschikt zijn geraakt door een handicap of (chronische) ziekte. Werk zoeken als Wajonger kan uitdagend zijn vanwege vooroordelen en de extra inspanning die werkgevers soms moeten leveren. De groep Wajongers is divers: van mensen met een fysieke of mentale beperking tot hoogopgeleiden met een vorm van autisme.

Wajong-uitkering: wat houdt het in?

Een Wajong-uitkering is een financiële steun van de overheid voor mensen die op jonge leeftijd een ziekte of handicap hebben gekregen, waardoor ze arbeidsongeschikt zijn geraakt. De uitkering is bedoeld om hen te ondersteunen en zorgt voor een basisinkomen. De hoogte van de Wajong-uitkering is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, zoals de mate van arbeidsongeschiktheid en je leeftijd. Het is belangrijk om te weten dat een Wajong-uitkering geen belemmering hoeft te zijn voor het vinden van werk. Sterker nog, het is juist bedoeld om je te stimuleren om (weer) aan het werk te gaan, indien mogelijk.

aan het werk met wajong

Werk zoeken met Wajong kan lastig zijn, maar er zijn mogelijkheden. Je ontvangt een Wajonguitkering van 75% van het minimumloon. Je kunt net zo gekwalificeerd en gemotiveerd zijn als andere werknemers, maar mogelijk heb je wat extra begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig. Alert biedt begeleiding en coaching aan zowel de werknemer als werkgever.

wat kun je verwachten als Wajonger bij een werkgever?

Het is belangrijk dat je de juiste werkplek en functie vindt die bij jouw vaardigheden en mogelijkheden past. Het kan zo zijn dat je deze werkplek al gevonden hebt. Dan kan Alert helpen door middel van het geven van coaching en begeleiding. Heb je jouw werkplek nog niet gevonden? Dan gaan we samen op zoek! Onze consulent kan jou begeleiden en zorgen dat jij je snel thuis voelt en jouw talenten optimaal kunt benutten.

Our partners

aanpassingen op de werkvloer voor Wajongers

Wanneer je als Wajonger aan de slag gaat bij een werkgever, kan het voorkomen dat er aanpassingen nodig zijn op de werkvloer. Dit kan variëren van fysieke aanpassingen, zoals een aangepaste werkplek, tot aanpassingen in de werkomgeving om prikkels te beperken of extra begeleiding te bieden. Werkgevers zijn vaak bereid om deze aanpassingen te doen en kunnen hierbij ondersteuning krijgen van het UWV. Samen met jouw en je werkgever zullen we inventariseren welke aanpassingen voor jou noodzakelijk zijn, om goed te kunnen functioneren op de werkvloer. Zo zorg je samen met Alert voor een prettige en inclusieve werkomgeving waarin je jouw talenten optimaal kunt benutten.

Wajong en werk: de voordelen

Wanneer je met Wajong een baan vindt, zijn er voordelen voor zowel jou als jouw werkgever. Je werkgever kan bijvoorbeeld aanspraak maken op loondispensatie en loonkostensubsidie. Daarnaast kunnen zij gebruikmaken van jobcoaching via Alert om je te begeleiden, waarbij de kosten worden vergoed door het UWV.

wat gebeurt er als je als Wajonger ziek wordt?

Mocht je als Wajonger ziek worden, dan kan jouw werkgever een beroep doen op de ziektewet. De UWV ziektewet no-riskpolis dekt het grootste gedeelte van de loonkosten tijdens je ziekte en is van toepassing tijdens de eerste vijf jaar dat je in dienst bent. In veel gevallen kan de regeling verlengd worden.

plan een gesprek

neem contact op met alert voor begeleiding en ondersteuning

Wajongers vormen een waardevolle en diverse groep binnen de arbeidsmarkt. Hoewel het zoeken naar werk voor hen soms uitdagend kan zijn, zijn er diverse regelingen en ondersteuningsmogelijkheden beschikbaar om hen te helpen bij het vinden van passend werk. Werkgevers en re-integratiebureaus, zoals Alert, spelen een belangrijke rol in het verbinden van Wajongers met geschikte vacatures. Samen creëren we een inclusieve werkomgeving. Begeleiding en jobcoaching zijn essentieel om Wajongers te ondersteunen en de kansen op een fijne loopbaan te vergroten. Door samen te werken, kunnen werkgevers, werknemers en re-integratiebureaus zoals Alert zorgen voor een arbeidsmarkt waarin iedereen, ongeacht diens beperkingen, de kans krijgt om talenten te benutten en een gelukkig werkend leven te leiden.

Ben je klaar om aan de slag te gaan en wil je gebruikmaken van de begeleiding van Alert? Neem dan contact met ons op. We helpen jou graag bij het vinden van een passende baan en ondersteunen je in het gehele proces, van sollicitatie tot begeleiding op je nieuwe werkplek. Samen met jou en je toekomstige werkgever zorgen we voor een succesvolle samenwerking en een werkomgeving waarin jij je talenten optimaal kunt benutten.

plan een kennismaking