Een foto van Hanneke

samen re-integreren, get in touch!

re-integratie UWV: ontdek de kansen voor jou op de arbeidsmarkt

Wanneer iemand langdurig ziek is en een uitkering ontvangt via het UWV, dan is die samen met het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) verantwoordelijk voor het terugkeren op de arbeidsmarkt. Daarnaast kan het voorkomen dat iemand na een periode van (langdurige) werkloosheid aan het werk wil. In deze situaties spreek je over re-integratie. Het kan voorkomen dat je van het UWV de opdracht krijgt om zelf een re-integratiebureau te zoeken ter ondersteuning van je re-integratietraject. Gelukkig biedt Alert verschillende re-integratie UWV trajecten aan.

Samen met ons re-integreren op jouw tempo?

1. Doorloop de stappen
2. Maak kennis met Alert
3. Happy.Work.Life

Een afbeelding van een lachende vrouw ter illustratie van een gegeven review op de pagina over Wajong werk.
Diana Waltmans Wijnen

De loopbaanscan bij Alert geeft je inzicht. Dat werkt echt verhelderend als je bv niet scherp hebt wat gezond is voor je op een werkvloer. Of als je, zoals ik, al erg lang bij een zelfde werkgever werkt en je je al tijden niet meer hebt hoeven af te vragen welke talenten je eigenlijk hebt en welke je niet benut op je huidige baan. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan je vragen bij Alert.

(afbeelding ter illustratie)
Ook een afbeelding van een lachende vrouw ter illustratie van een gegeven review op de pagina over Wajong werk. Ze heeft een pen in haar hand en kijkt weg van de camera.
Jenny Sunday

Great company to work with! I highly value the professionalism and positivity from their consultant when working together with her. The constructive career counselling from Alert brings me a comprehensive and overall self-outlook. Highly recommended!

(afbeelding ter illustratie)
Een afbeelding van een lachende man ter illustratie van een gegeven review op de pagina over Wajong werk.
Gerard Hennemann

Bij Alert-HR gekomen via mijn oude werkgever. Er werd op een fijne manier met mij omgegaan en geluisterd naar wat ik wilde gaan doen. Trainingen om weer terug in de arbeidsmarkt te komen, zijn onderdelen van het dienstenpakket dat mij werd aangeboden. Informatie en hulp werd meer dan voldoende geboden. Hartelijk dank Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Een afbeelding van een lachende vrouw ter illustratie van een gegeven review op de pagina over Wajong werk. Ze draagt een bril en zwart pak.
Jessie Salden

Alert heeft me goed geholpen met het maken van de juiste studiekeuze. Een consulent heeft me erg goed geholpen met mijn kwaliteiten waardoor ik de juiste keuze kon maken. Bedankt Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Een afbeelding van een lachende man ter illustratie van een gegeven review op de pagina over Wajong werk. Deze jonge man heeft zijn handen achter zijn hoofd.
Max Wolters

Ik ben zeer tevreden over de professionele en persoonlijke begeleiding. De consulenten hebben veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van mijn persoonlijkheid en wensen. Aanbeveling voor Alert.

(afbeelding ter illustratie)

wat is re-integratie UWV?

Re-integratie UWV helpt mensen in de Ziekte wet of met een afstand tot de arbeidsmarkt die (tijdelijk) arbeidsongeschikt zijn bij het vinden van passende oplossingen. Het UWV werkt hierbij samen met re-integratiebureaus zoals Alert om effectieve begeleiding te bieden bij het vinden van passend, nieuw werk en het verder ontwikkelen van werknemersvaardigheden.

hoe alert ondersteunt bij re-integratie UWV

Alert is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen tijdens (langdurige) ziekte, werkzoekende en werkgevers met re-integratie UWV-trajecten. Met een team van ervaren re-integratieconsulenten en een breed netwerk aan werkgevers, biedt Alert actieve oplossingen die aansluiten bij de behoeften van zowel de re-integratie cliënt als werkgevers. Door te focussen op de talenten en mogelijkheden van de werknemer, zorgt Alert voor een actieve en succesvol re-integratie. Dit resulteert in een duurzame herintreding op de arbeidsmarkt. Kies voor Alert en ervaar de voordelen van een betrokken en actieve partner voor je re-integratie UWV-traject.

Crohn op het werk: Roland Hintzen

hoe werkt re-integratie UWV voor werknemers?

Re-integratie UWV omvat verschillende trajecten om werknemers te ondersteunen bij het begeleiden naar passend werk. Deze trajecten zijn gericht op het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, het verkennen van de arbeidsmarkt en het matchen met potentiële werkgevers. Alert biedt verschillende re-integratie UWV-trajecten aan.

Our partners

modulaire dienstverlening UWV

Ontvang jij een Wajong, WW, WIA of Ziektewet- uitkering van het UWV? Na een langdurige periode van ziekte of afstand tot de arbeidsmarkt kan de stap om direct te solliciteren voor sommige een te grote stap zijn. In deze situatie kan modulaire dienstverlening een waardevolle tussenstap zijn binnen je re-integratie. De modulaire dienstverlening van Alert is een traject dat is gericht op maatschappelijke deelname. Gedurende dit traject word je, afhankelijk van je situatie en mate van afstand van de arbeidsmarkt, op drie niveaus begeleid door een re-integratieconsulent van Alert.

  • Participatie interventie:
    Opnieuw deelnemen aan de maatschappij en bouw een waardevol sociaal netwerk op. Onze interventie helpt je om zelfverzekerd stappen te zetten richting een actief leven buiten je vertrouwde omgeving.
  • Bevorderen maatschappelijke deelname:
    Vergroot je weerbaarheid en bereid je voor op een succesvolle terugkeer naar de arbeidsmarkt. Onze dienstverlening is gericht op het versterken van je fysieke en mentale welzijn, zodat je klaar bent voor nieuwe uitdagingen.
  • Begeleiding bij scholing:
    Verbeter je vaardigheden en vergroot je kansen op werk door middel van passende scholing. Onze begeleiding biedt jou de nodige ondersteuning om je leerdoelen te bereiken en je carrière vooruit te helpen.

plan een gesprek

Een blije vrouw met een bos bloemen in haar hand

werkfit UWV

Heb jij een Wajong, WGA- of ZW-uitkering via het UWV? Dan kun je via het UWV een Werkfit-traject aanvragen bij Alert. Wanneer je door ziekte of arbeidsongeschiktheid voor een langere periode niet aan het werk bent geweest en nog niet helemaal klaar bent om meteen te solliciteren, dan kan deelnemen aan een Werkfit-traject het verschil maken. Bij Alert ligt de focus op het versterken van werknemersvaardigheden, het verbeteren van persoonlijke effectiviteit en het in kaart brengen van de arbeidsmarktpositie door het identificeren van jouw sterke punten en het verkennen van mogelijkheden voor een succesvolle carrière.

naar werk UWV

Ben je na langdurige ziekte of werkeloosheidssituatie klaar om weer aan de slag te gaan? Maar vind je de drempel om te starten met solliciteren te hoog, of weet je niet goed waar je concreet moet beginnen? Met het Naar Werk-traject wordt er samen met jou gekeken naar alle loopbaan mogelijkheden binnen je situatie. Je krijgt gedurende het traject begeleiding door middel van individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten. Het doel van dit traject is een regulier betaalde baan te vinden die echt bij jou past. Het Naar Werk-traject wordt in overeenkomst met het UWV uitgevoerd.

jobcoaching

Wanneer je na een lange periode van werkeloosheid start aan een nieuwe baan, kun je hulp krijgen van een jobcoach. De jobcoach biedt ondersteuning en coaching met als doel het stimuleren van baanbehoud. Er zijn situaties dat het UWV jobcoaching vergoed. Dit geld ook voor de jobchoaching van Alert, wij staan in de lijst erkende jobcoachleveranciers van het UWV.

wat mag je als (toekomstige) werknemer verwachten van een re-integratie UWV-traject?

Een re-integratie UWV-traject is gericht op het vinden van passend werk en het vergroten van je kansen op de arbeidsmarkt. Tijdens de re-integratietrajecten van Alert wordt er aandacht besteed aan het opheffen van mogelijke blokkades en belemmeringen en aan het geven van een plek van de veranderende situatie. Met een positieve blik op de toekomst krijg je energie om samen met de re-integratieconsulent passende werkzaamheden te benoemen, te onderzoeken en deze inzichten toe te passen in een actieve houding richting de arbeidsmarkt.

Gedurende het re-integratietraject ontvang je persoonlijke begeleiding van een ervaren re-integratieconsulent. De re-integratieconsulent helpt bij het in kaart brengen van vaardigheden, interesses en kansen op de arbeidsmarkt. Afhankelijk van de situatie en wensen, wordt er ook ingezet op groepsactiviteiten tijdens de begeleiding. Zo bieden wij specifieke trainingen aan om sollicitatievaardigheden te verbeteren en jobcenters worden gebruikt om acties in te zetten en ervaringen met elkaar te delen.

neem de eerste stap naar een succesvol re-integratietraject met Alert!

Vul het formulier op de website van Alert in om jouw persoonlijke situatie en wensen met ons te delen. Een van onze deskundige re-integratieconsulenten neemt vervolgens zo snel mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken en je op weg te helpen naar een passende baan. Bij Alert werken re-integratieconsulenten die geloven in het principe ‘When work is a pleasure, life is a joy’. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen gelukkiger zijn wanneer ze plezier halen uit hun werk en andersom ook beter presteren op hun werk wanneer ze goed in hun vel zitten. Kort gezegd: people work better when they are happy. Met Alert als re-integratiepartner is de verwachte uitkomst een actief en duurzaam re-integratieproces.

plan een kennismaking