the key to success

Als sterke HR business partner voor onze relaties, vinden wij het belangrijk om onze kennis en expertise te delen. Dit is dan ook de reden dat wij ieder kwartaal kennissessies organiseren. Iedere sessie zal er een HR gerelateerd thema aan bod komen. U kunt hierbij denken aan de Wet Verbetering Poortwachter, trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het optimaal benutten van de talenten van werknemers. Deze kennissessies zijn kosteloos en voor iedereen toegankelijk. We kiezen er bewust voor om de groepen voor de informatiesessies niet te groot te maken, zodat we ze interactief kunnen houden en cases uit de praktijk  kunnen bespreken.

Informatie opkomende kennissessies

De Wet Verbetering Poortwachter – hoe zit dat ook alweer?

De Wet verbetering Poortwachter (WvP) regelt wat van een werkgever en een werknemer wordt verwacht tijdens de eerste twee jaar van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Na twee jaar ziekte en arbeidsongeschiktheid bestaat mogelijk aanspraak op een uitkering op grond van de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Voor iedereen die beroepshalve met arbeidsverzuim en re-integratie te maken heeft is gedegen en praktische kennis van de WvP en WIA essentieel. Als sterke HR business partner voor onze relaties, vinden wij als Alert het belangrijk om onze kennis en expertise te delen. Dit is dan ook de reden dat wij ieder kwartaal kennissessies organiseren. Deze kennissessies zijn kosteloos en voor iedereen toegankelijk. Wij nodigen je graag uit voor een kennissessie over Wet Verbetering Poortwachter (WvP) en WIA.

In deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij verschillende zaken die samenhangen met de arbeidsongeschiktheidswetgeving. We behandelen, met verwijzing naar recente jurisprudentie, de onderdelen uit de verschillende wetten en regelingen die voor u van belang zijn. U kunt daarnaast ook zelf casuïstiek of praktijksituaties inbrengen.

De ochtend is bedoeld voor leidinggevenden HR, personeelsfunctionarissen, re-integratiebegeleiders, casemanagers, en verzuimcoördinatoren en elke andere geïnteresseerden. De volgende onderwerpen komen deze morgen aan bod:

  • Achtergrond WvP;
  • Rol van betrokkenen bij verzuim. In dit onderdeel wordt dieper ingegaan op de verantwoordelijkheden van werkgever en werknemer. Daarnaast wordt ingegaan op de rol van een casemanager en de overige functionarissen die betrokken zijn bij verzuim en inzetbaarheid, zoals van de HR-adviseur, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, casemanager en uiteraard de werknemer en werkgever zelf;
  • Tijdspad bij ziekteverzuim. De volledige tijdsbalk, die in het kader van de WvP van toepassing is, wordt aan de hand van eenvoudige schema’s nagelopen;
  • Beoordelingskader van UWV. Indien de re-integratie van een zieke werknemer niet slaagt, vindt overdracht van verantwoordelijkheden plaats van werkgever naar UWV. Om dit proces ordelijk te laten verlopen, is ‘het poortwachtersmodel’ opgesteld. Hoe toetst UWV bijvoorbeeld de geleverde inspanningen van werkgever en werknemer?;
  • Achtergrond WIA. De systematiek van de WIA en de verschillende uitkeringen in verband met arbeidsongeschiktheid;
  • Sparren met een ervaren Consulent en Arbeidsdeskundige over bovenstaande wettelijke kaders, en casuïstiek vanuit de praktijk.

De sessie vind plaats op donderdag 6 oktober. We starten met een ontbijt/informeel samenkomen, vanaf 8:30 uur. De theorie start om 09:00 uur en duurt tot 12:00 uur. Locatie Willie Hillenstraat 4 te Sittard.

Benieuwd hoe dit toepasbaar is op jouw bedrijf ? Meld je aan via onderstaand formulier.

aanmelden kennissessie

Hidden
Sessie(Vereist)
aanhef(Vereist)
Naam(Vereist)
Toestemming(Vereist)
De bevestiging van je deelname ontvang je spoedig in je mailbox.