uitzenden

onze kandidaten bij u op de juiste plek

Wij vinden het belangrijk dat onze kandidaten op de juiste plek zitten bij onze businesspartners en met plezier naar hun werk gaan. Happy Work Life staat niet voor niets bij ons centraal. Om dit zo goed mogelijk te kunnen realiseren, gaan wij met iedere kandidaat een persoonlijk gesprek aan. Door duidelijke interne communicatielijnen en vaste contactpersonen wordt er binnen Alert snel geschakeld. Wanneer je kiest voor onze dienstverlening ‘uitzenden’, treden wij op als werkgever. Dit houdt in dat alle administratieve handelingen en risico’s op het gebied van ziekteverzuim onder onze verantwoordelijkheid vallen.

Onze arbeidsmarktdeskundigen creëren een match tussen de werkzoekende en de vacature van uw bedrijf, op basis van opleidingsachtergrond en competenties, maar ook zeker op basis van persoonlijke voorkeuren en interesses. Het voordeel van deze dienstverlening is dat er gemakkelijk kan worden ingespeeld op de hoog- en laagconjunctuur binnen uw bedrijf of de vervanging van personeel voor bepaalde of onbepaalde tijd. Hierbij betaalt u alleen voor de gewerkte uren een vast uurtarief dat gebaseerd is op het uurloon van de betreffende werknemer.

Tot slot zijn wij NEN-gecertificeerd waardoor u er zeker van bent dat alles op het gebied van wet-en regelgeving en CAO’s goed geregeld is. Kortom; bent u op uitzendbasis op zoek naar talentvolle, gemotiveerde kandidaten? Wij stellen ze graag aan u voor.

vragen en antwoorden

Wanneer een werknemer op uitzendbasis in dienst is, is het belangrijk om te weten dat het ziekterisico niet bij de opdrachtgeer ligt. Wie verantwoordelijk is voor het uitkeren van het ziektegeld, is afhankelijk van de soort overeenkomst tussen de medewerker en Alert.

Wanneer er sprake is van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, zal de medeweker worden aangemeld bij het UWV. Vervolgens bepaalt het UWV of een medewerker recht heeft op een ziektewetuitkering. De medewerker dient hierbij wel rekening te houden met 2 wachtdagen.

Wanneer er sprake is van een uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding geldt er een loondoorbetalingsverplichting voor Alert, afhankelijk van de periode van de uitzendovereenkomst. De medewerker dient dan rekening te houden met 1 wachtdag.

Medewerkers op uitzendbasis vallen onder de ABU CAO werken via het fasesysteem A t/m C. Dit houdt in dat een medewerker meer rechten opbouwt naarmate hij langer werkzaam is. Iedere fase heeft specifieke kenmerken.

De eerste fase, fase A, bestaat uit 52 gewerkte weken. In fase A mag er een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten worden aangegaan. Dit is de meest flexibele fase in het fasesysteem.

De tweede fase, fase B, duurt maximaal drie jaar. In deze periode mogen er niet meer dan 6 uitzendovereenkomsten voor bepaalde tijd worden aangegaan. Fase A en B combinerende kan er voor 4 jaar personeel op flexibele basis in dienst genomen worden. In het normale periode-keten systeem  waarbij een medewerker direct bij de opdrachtgever in dienst wordt genomen, betreft dit een periode van 3 jaar.

Tot slot komt de medewerker terecht in de laatste fase: fase C. In deze fase dient er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan te worden met de medewerker.

Belangrijke opmerking: Onderbrekingen van 6 maanden of langer tussen 2 overeenkomst zorgen ervoor dat een flexwerker terugvalt in het fasesysteem. De telling begint weer opnieuw vanaf Fase A.

Een flexwerker heeft vanaf de eerste dag van de tewerkstelling bij een opdrachtgever recht op de inlenersbeloning. Er zijn uitzonderingen waardoor in bepaalde gevallen een andere beloning kan worden toegepast. De inlenersbeloning is de geldende beloning van medewerkers in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie als de uitzendkracht.

De toepassing van de inlenersbeloning is gebaseerd op informatie verstrekt door de opdrachtgever over: functiegroep en de bijbehorende hoogte van het loon, toepassing van arbeidsduurverkorting, hoogte van de periodiek, hoogte en het tijdstip van initiële loonsverhoging, kostenvergoedingen, toeslagen en eenmalige uitkeringen. Alert is verantwoordelijk voor het controleren en op de juiste manier toepassen van deze informatie.

Voor alle overige zaken gelden de bepalingen uit de ABU CAO.

vacature aanmelden

Hidden
aanhef(Vereist)
Naam(Vereist)
Spoedaanvraag
Max. bestandsgrootte: 512 MB.
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om de vacature aanvraag door te nemen.