the key to succes: kennissessies bij alert

Op 21 september’ 23 vond de kennissessie ‘Arbeidsmarkt en economische vergezichten’ plaats bij Alert Sittard. Helaas konden niet alle geïnteresseerde aanwezig zijn tijdens dit event. Gelukkig heeft onze spreker, Fret Wittelings, een blog geschreven met de hoogtepunten van de kennissessie zodat jij weer helemaal up to date bent! Wil jij op de hoogte blijven van de trends op de arbeidsmarkt? Houd dan ons kenniscentrum in de gaten!

de arbeidsmarkt en economische vergezichten

We leven in roerige tijden. De ene crisis is nog niet voorbij, of de andere volgt haar alweer op. Er spelen veel verschillende ontwikkelingen tegelijk. Oorlogen, het klimaat, bestaanszekerheid, de bevolkingsopbouw; alles is in beweging.

Wanneer het economisch gevaarlijk wordt, dan merken uitzendorganisaties dat als eerste. Het is niet voor niets dat uitzendorganisaties ook wel het vogeltje in de mijn genoemd worden. Vroeger namen mijnwerkers een kanarie in een kooitje mee naar beneden. Niet voor gezelschap maar voor de veiligheid. Wanneer het diertje ineens van z’n stokje viel, dan wisten de mijnwerkers dat ze moesten maken dat ze wegkwamen. In mijnen, bij het delven van stoffen, is er kans dat koolstofmonoxide (CO) vrijkomt, dat giftig is voor mensen en dieren. Een vogeltje heeft een veel lagere tolerantie voor het giftige gas, dan de mens. Overigens komt hier waarschijnlijk de uitdrukking ‘van je stokje gaan’ vandaag.

Uitzendorganisatie merken vaak van de één op de andere dag een omslag. Een omslag in economische voor- of tegenspoed. Zo merkten wij een tijdje terug dat een aantal van onze opdrachtgevers moeilijkheden ervaren en geen vacatures meer uitzetten. Een maand of twee later, was de recessie een feit.

 

de wisselwerking van kandidatenmarkt naar vacaturemarkt

Dit keer is het patroon niet hetzelfde, zoals we dat van de vorige conjunctuurwijzigingen kende. Voorheen waren er min of meer zeven vette jaren, opgevolgd door zeven magere jaren. Net als in het Bijbelse verhaal over de Faraoh en zijn zeven omvangrijke koeien en zeven magere koeien. Wanneer vacatures schaarser worden door de economische tegenspoed, zijn er kandidaten in overvloed. Dat noemen we in de branche; van een kandidatenmarkt, naar een vacaturemarkt.

Zoals hierboven benoemd, dit keer is het patroon anders. Een deel van de organisaties heeft het moeilijk, zetten geen of minder vacatures uit maar tegelijkertijd blijven de kandidaten schaars. De economische wetmatigheid van conjunctuurontwikkeling; de zeven vette en zeven magere jaren en vraag en aanbod zijn eraan. De vraag daalt maar het aanbod blijft laag.

Naar verwachting blijft de situatie komende jaren nog zo, als we er niets aan doen tenminste. De ontwikkeling van de bevolkingsopbouw, onderbouwd door statistiek van het CBS verteld ons dat we nog ongeveer tot 2050 minder nieuwe mensen onze arbeidsmarkt opkomen, dan dat eruit gaan.

 

de komst van artificiële intelligentie

Tegelijktijdig mijmert professioneel Nederland graag over de mogelijkheden maar vooral risico’s van AI (Artificiële Intelligentie). Dat terwijl deze ontwikkeling al heel lang gaande is en er gedurende maar weinig vruchtbaarheid aan gegeven werd. Nu is het er en gaat het niet meer weg. De geest gaat nu eenmaal niet meer terug in de fles.

Het begon met de platformrevolutie, min of meer aangekondigd door Marc Andreesen in 2011 met zijn ‘software is eating the world’. Gevolgd met de opkomst van Facebook, Instagram, Whatsapp, Booking.com, Uber en ga zo nog maar even door. Ondertussen komt daar het Nvidia’s Jensen Huang ‘Software is eating the world, but AI is going to eat software’ achteraan. Nvidia is groot geworden met grafische kaarten, die gebruikt worden in de gaming industry. Je weet nog wel; dat infantiele tijdverdrijf dat uw kleine neefje urenlang op zijn kamer deed.

Games zien er op grafisch gebied steeds realistischer uit. De mimiek van personages, de mondbewegingen tijdens een dialoog, het zonlicht gefilterd door het bladerdek van een boom, random de stoep raakt. Er zijn immense snelle berekeningen nodig voor al deze grafische pracht en praal. Die immense berekeningen hebben een nieuwe toepassing gevonden in de wereld van kunstmatige intelligentie.

 

gaat ai ons van werk beroven?

Kunstmatige Intelligentie is de volgende in rij, om ons van werk te beroven. Deze technologie maakt een groot deel van de mensen op onze arbeidsmarkt overbodig . Maar wacht eens: Hadden we niet te weinig mensen om al het werk gedaan te krijgen? En willen onze spaarzame werkenden niet af, van saaie repeterende werkjes als data-entry, dozen sjouwen en orderregels doorwerken? Soms lossen problemen uitdagingen zichzelf deels op.

de vooruitgang kent altijd weerstand maar biedt uiteindelijk welvaart

1.

In 1589 vond de Brit William Lee de kousen-naaimachine uit. In die tijd best een impactvolle innovatie aangezien nagenoeg alle dames kousen droegen. William Lee hoopte met zijn uitvinding, werkers te ontlasten.

2.

Opgewerkt, vertrok hij naar London om patent aan te vragen. Hij huurde een ruimte voor de machine en nodigde Queen Elizabeth I uit om te komen kijken. Geheel tegen zijn verwachting in, zei de koningin het volgende: ''Thou aimst high, Master Lee. Consider, thou what the invention could do to my poor subjects. It would assuredly bring to them ruin, by depriving them of employment, thus making them beggars.''

3.

De koningin was bang dat haar onderdanen aan lager wal zouden raken door het verlies van werk en inkomsten. De weerstand, ondanks dat zijn uitvinding er toch kwam, was zo groot dat William Lee het Verenigd Koninkrijk moest verlaten.

4.

Tegen de verwachtingen van de koningin in, bleek de innovatieve uitvinding een zegen te zijn voor de onderdanen. Kousen werden machinaal geproduceerd. Werkers konden meer in minder tijd produceren. Ze gingen uiteindelijk meer verdienen en meer tijd overhouden. De welvaart steeg.

5.

Pas in 1688 tijdens de industriële revolutie, zo’n honderd jaar later, werden innovaties toegestaan. Nog eens bijna 100 jaar later, in 1769, werd het stukmaken van machines strafbaar gesteld met de doodstraf.

6.

De rellen tussen 1811 en 1816 ging ook over het tegenhouden van technologische vooruitgang. Toen werd een wet afgeschaft die vissen met molens verbood.

Kortom; de vooruitgang kent altijd weerstand maar biedt uiteindelijk meer welvaart.

De komst van AI brengt over het algemeen aanzienlijke voordelen met zich mee. Banen worden minder eentonig en repetitief. Mensen worden steeds slimmer (als de aandachtspanne niet om zeep geholpen wordt door te veel Instagram Reels te kijken). We houden meer tijd over om andere dingen te doen. Het enige waar we nog over na moeten denken, is wat we over tig jaren met AI doen, wanneer het erachter komt dat we het jarenlang hebben laten werken zonder beloning of waardering. Dat zullen we zoals gewoonlijk wel weer zien, wanneer de tijd rijp is.

Dankzij de komst van AI kunnen we waarschijnlijk toch naar vierdaagse werkweken a zes uur per dag, met behoudt van loon, als beschreven in ”die avant-gardistische HR-papers”. Maar nu hoor ik u als ondernemer al denken: als ik mijn mensen nou eens vijf dagen per week, 8 uur per dag laat werken, dan kan ik meer productie/resultaat halen.

Helaas. Expert geven aan dat je dan vaker te maken krijgt met burn-outs. Het leven is tegenwoordig jachtig en werk is cognitief veel intensiever dan jaren geleden. En dan is men ook nog eens zelfbewuster, verlichter en op zoek naar zingeving.

 

trend: people analytics

Er is nog een andere trend op komst, die je gaat helpen door een andere toepassing van AI. Deze is genaamd People Analytics, het idee dat iedere medewerker tussen het moment van on- tot offboarding datapunten gaat creëren (PWC). Betergezegd data die de performance schetst. Zo kan de performance van je beste medewerker als voorbeeld dienen om het handelen van je mindere medewerkers beter te maken. Beslissingen worden op deze manier evidence based. In 2026 zou 30% van de organisaties AI en/of Machine Learning haar medewerkers betere beslissingen laten nemen.

 

een visie op de economische vergezichten: terug naar de kern van onze samenleving

Even terug naar het begin. Waar moet dat heen met onze economie? Mensen en organisaties hebben het moeilijk met de inflatie en weinig economische groei. We weten al een tijdje dat we minder moeten consumeren en produceren. Maar wat moeten we dan gaan doen. We zullen toch op zijn minst een beetje moeten werken.

Wellicht om in plaats van het produceren en distribueren van al die zooi, te zorgen dat onze (nieuwe) overheid de regie krijgt over onze primaire levensbehoeften. Het produceren van voedsel, medicijnen, energie etc. daar mag geen marktwerking meer op. Jan Peter Balkenende heeft in 2006 onze zorg geprivatiseerd onder het mom van ‘mensen willen meer zorg voor hun euro’. We weten allemaal wat er sindsdien gebeurd is. Onzichtbare zorgkartels zijn er, naast vergrijzing, verantwoordelijk voor dat onze premie van fl 40,- naar €160,- gestegen is in 17 jaar. In 2014 deed een kabinet Rutte hetzelfde door zakgeld te maken van onze staatsenergiebedrijven door de verkoop aan het Duitse RWE.

Overigens doe je de regie van die primaire levensbehoefte het beste op Europees niveau. De zon schijnt nu eenmaal overvloedig in Spanje, waardoor het de ideale plek is om op een duurzame manier de meeste zonne-energie op te wekken. En op Europese niveau bescherm je ook beter je eigen markt voor oneerlijke concurrentie van andere continenten. We kunnen wel heel nobel blijven staan voor protectionisme maar ondertussen vliegen luchtvaartmaatschappijen uit het Midden Oosten op gesubsidieerde kerosine en worden we overspoeld met Chinese auto’s die onder de kostprijs verkocht worden, ook weer gesubsidieerd met overheidscenten. Op deze manier kunnen we weer terug naar een eerlijker speelveld.

Sommigen van jullie zullen vast denken: ‘regie op primaire levensbehoeften, door een overheid die niets meer voor elkaar krijgt’. Die overheid die blijft polderen totdat het te laat is. Met haar ambtenaren die zo bang zijn voor de A van accountable, dat het ondertussen meer de A van apathisch geworden is. Wat zou er gebeuren wanneer we de eerder besproken People Analytics toepassen op onze beleidsmakers. Wanneer niet alleen de salespitch tijdens de campagne de performance maakt maar wanneer er vervolgens ook gemonitord wordt wie er ook levert en notoir niet over de brug komt met de beloftes. Dan zijn we toch alweer een stukje verder.

Groepsfoto Kennissessie Alert

als eerste op de hoogte zijn van onze kennissessies?

Bij Alert zien wij onszelf niet als Uitzend/re-integratiebureau. Wij zien onszelf als een  HR-business partner voor onze relaties. Binnen elke samenwerking is het belangrijk om kennis en expertise te delen. Dit is dan ook de reden dat wij ieder kwartaal kennissessies organiseren. Iedere sessie zal er een HR gerelateerd thema aan bod komen. Je kunt hierbij denken aan de Wet Verbetering Poortwachter, trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en het optimaal benutten van de talenten van werknemers. Deze kennissessies zijn kosteloos en voor iedereen toegankelijk. We kiezen er bewust voor om de groepen voor de informatiesessies niet te groot te maken, zodat we ze interactief kunnen houden en cases uit de praktijk  kunnen bespreken. Benieuwd naar wat er dit jaar nog op onze agenda staat?