Terugblik kennissessie: ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Een van de strategische keuzes die wij vanuit Alert hebben gemaakt is om nóg meer aandacht te besteden aan onze bestaande klanten en partners. Vanuit dit kader hebben we besloten om kennissessies voor onze klanten en partners te organiseren. Hierbij gaf een van onze senior consultants een presentatie waarin het beantwoorden van de volgende vragen centraal stond: Wat zijn de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? De betreffende partner kwam eveneens aan het woord om haar input te geven.

De sessie: wat kwam er aan bod?

Tijdens de presentatie hebben we de ontwikkelingen getoond die wij hebben geconstateerd op de arbeidsmarkt. Ook gaven we tips en tricks die voor onze klanten en relaties erg waardevol waren. Dit was daarom ook een welkome opfrissessie voor iedereen.

SER Adviezen

Maximaal drie tijdelijke contracten in drie jaar. De onderbrekingstermijn vervalt, behalve voor studenten en scholieren (zes maanden) en seizoenarbeiders (drie maanden). Oproepcontracten verdwijnen. Er moet een aantal uren worden overeengekomen, minimaal gelijk aan het gemiddelde aantal gewerkte uren in een kwartaal. Ook hier zijn studenten en scholieren uitgezonderd. Meer rechten voor uitzendkrachten. Onder andere door het terugbrengen van fase A/1-2 uit de uitzend-cao van 78 naar 52 gewerkte weken.

Meer zekerheid wat betreft inkomen en een duurzamere loopbaan. Dit wordt gerealiseerd door invoering van een minimumloon per gewerkt uur en verhoging van het wettelijk minimumloon met behoud van de koppeling aan uitkeringen. Het doorzetten van het pensioenakkoord via het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen.

Wijzigingen die zijn doorgevoerd door de ABU CAO

Bij dit punt kwamen een aantal speerpunten naar voren. Deze hebben wij samengevat in een 6tal punten.

  1. Pensioen: De wachtperiode van 26 gewerkte weken wordt verkort naar 8 gewerkte weken. De basisregeling blijft onveranderd 52 gewerkte weken gelden, waarna de plus-regeling aanvangt.
  2. Fase A: Fase A wordt verkort tot 52 gewerkte weken. Er komt een overgangsregeling voor lopende uitzendingen zodat ondernemingen tijd krijgen om zich op de nieuwe situatie aan te passen.
  3. Fase B: Fase B wordt verkort tot 3 jaar. Het maximum aantal contracten van 6 blijft van kracht. Ook hier komt een overgangsregeling voor lopende uitzendingen
  4. Inlenersbeloning: De inlenersbeloning zal stapsgewijs worden uitgebreid. In 2022 worden de eenmalige uitkeringen en thuiswerkvergoedingen toegevoegd. Daarbij zullen overeengekomen (cao) loonsverhogingen die met terugwerkende kracht ingaan ook gaan gelden voor uitzendkrachten en zullen inschalingen in de functiegroep en -trede die binnen 12 maanden in dezelfde cao hervat worden van kracht blijven
  5. Arbeidsmigranten: De positie van arbeidsmigranten zal middels meer inkomenszekerheid gaan verbeteren.
  6. Regeling onwerkbaar weer: Deze regeling voorziet in een voorziening voor het geval er vanwege onwerkbaar weer niet kan worden gewerkt.

 

Wil je weten wat Alert voor jou als businesspartner kan betekenen of ben je benieuwd naar de mogelijkheden die bieden voor jouw bedrijf? Neem gerust contact met ons op.