ervaar het verschil, get in touch!

loopbaanbegeleiding uwv: samenwerken met alert voor effectieve begeleiding van werknemers

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk onderwerp voor veel organisaties. Een van de zaken waarop ingezet kan worden is werkgelegenheid bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om een duurzame werkplek te creëren is de juiste begeleiding noodzakelijk. Loopbaanbegeleiding UWV is een initiatief van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Deze begeleiding kan vormgegeven worden via verschillende trajectvormen die Alert in samenwerking met het UWV uitvoert.

Klaar voor Happy.Work.Life?

1. Plan een kennismakingsgesprek
2. Zet een case uit via ons
3. Ervaar het verschil

Our partners

wat is loopbaanbegeleiding uwv?

Loopbaanbegeleiding wordt ingezet om mensen in een uitkeringssituatie of een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij hun loopbaanontwikkeling. Als werkgever kun je via Alert je toekomstige werknemer effectief begeleiden in hun terugkeer of actieve deelname op de arbeidsmarkt. Onze gespecialiseerde loopbaanbegeleiders werken hierin samen met het UWV.

voor wie is loopbaanbegeleiding uwv bedoeld?

Loopbaanbegeleiding UWV is bedoeld voor werkgevers die samen met Alert mensen willen laten herintreden op de arbeidsmarkt. Het gaat hier veelal om mensen die in een uitkeringssituatie zitten. Denk hierbij aan de Ziektewet-, WIA- (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) of een Wajong-uitkering. Door te investeren in loopbaanbegeleiding vergroot je de slagingskansen van deze werknemers binnen je organisatie en draag je bij aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Diana Waltmans Wijnen

De loopbaanscan bij Alert geeft je inzicht. Dat werkt echt verhelderend als je bv niet scherp hebt wat gezond is voor je op een werkvloer. Of als je, zoals ik, al erg lang bij een zelfde werkgever werkt en je je al tijden niet meer hebt hoeven af te vragen welke talenten je eigenlijk hebt en welke je niet benut op je huidige baan. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan je vragen bij Alert.

(afbeelding ter illustratie)
Jenny Sunday

Great company to work with! I highly value the professionalism and positivity from their consultant Alert when working together with them. The constructive career counselling from Alert brings me a comprehensive and overall self-outlook. Highly recommended!

(afbeelding ter illustratie)
Gerard Hennemann

Bij Alert-HR gekomen via mijn oude werkgever. Er werd op een fijne manier met mij omgegaan en geluisterd naar wat ik wilde gaan doen. Trainingen om weer terug in de arbeidsmarkt te komen, zijn onderdelen van het dienstenpakket dat mij werd aangeboden. Informatie en hulp werd meer dan voldoende geboden. Hartelijk dank Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Jessie Salden

Alert heeft me goed geholpen met het maken van de juiste studiekeuze. Een consulent heeft me erg goed geholpen met mijn kwaliteiten waardoor ik de juiste keuze kon maken. Bedankt Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Max Wolters

Ik ben zeer tevreden over de professionele en persoonlijke begeleiding. Alert heeft veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van mijn persoonlijkheid en wensen. Aanbeveling voor Alert!

(afbeelding ter illustratie)

waarom kiezen voor alert als uw loopbaanbegeleider?

Alert is de specialist in loopbaanbegeleiding UWV. Door jarenlange ervaring en de nauwe samenwerking met het UWV kunnen wij verschillende trajecten aanbieden om een duurzame terugkeer naar de arbeidsmarkt te bevorderen. De re-integratieconsulenten van Alert zijn op de hoogte van de gestelde kaders door het UWV rondom loopbaanbegeleiding. Alert coördineert hierbij de samenwerking tussen werkgever, werknemer en UWV.

plan een kennismaking

loopbaanbegeleiding uwv trajecten via alert

Alert heeft verschillende loopbaanbegeleidingstrajecten, passend bij de situatie van de cliënt. Als organisatie die maatschappelijk verantwoord onderneemt, kun je ervoor kiezen om mensen die op zoek zijn naar een werkervaringsplek of terug keer naar de arbeidsmarkt een plek te bieden binnen je organisatie.

Loopbaan begeleiding & job coaching
Het inzetten van een jobcoach om de terugkeer naar werk voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam te laten verlopen.

Naar werk (UWV)
Begeleiding van de cliënt door middel van groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken naar een regulier betaalde baan en daarmee volledig of gedeeltelijk uitkeringsvrij te geraken.

Werkfit (UWV)
door middel van begeleiding en trainingen wordt gewerkt aan het ‘Werkfit’ maken van cliënten met een UWV uitkering. Focus ligt vooral op het versterken werknemersvaardigheden, verbeteren persoonlijke effectiviteit en in beeld brengen van de arbeidsmarktpositie;

Modulaire dienstverlening (UWV)
Dit traject kan vanuit verschillende invalshoeken ingezet worden:

  • Participatie interventie’, met als doel activeren, leiding nemen en deelnemen aan een sociaal netwerk buitenshuis;
  • Bevorderen maatschappelijke deelname’, met als doel het vergroten van de fysieke en psychische weerbaarheid, in relatie tot werk;
  • Begeleiding bij scholing’, met als doel ondersteuning te bieden bij scholing die noodzakelijk is om aan het werk te gaan;

resultaatgerichte aanpak

Voor organisaties die maatschappelijk verantwoord te werk willen gaan bieden bovengenoemde trajecten van Alert een uitkomst. Dit kan door het bieden van een werkervaringsplek of een baan te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De actieve aanpak van Alert resulteert in een soepele samenwerking tussen werkgever, werknemer en UWV. Bij Alert geloven wij in gelijke behandeling en kansen voor elk individu, dit doen we door de juiste mensen te koppelen aan de juiste baan.

neem contact op en ontdek wat alert voor jouw organisatie kan betekenen

Ben je geïnteresseerd in maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wij staan klaar om je te ondersteunen bij het begeleiden van je toekomstige werknemers en het realiseren van hun loopbaanpotentieel. Neem contact op met Alert voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek om de mogelijkheden te bespreken.

plan een kennismakingsgesprek