samen re-integreren, get in touch!

plan van aanpak re-integratie: een soepele overgang naar passend werk tijdens de ziektewet

Alert helpt je tijdens het re-integratietraject bij het opstellen van een plan van aanpak re-integratie (plan van aanpak) om je te begeleiden naar passend werk dat rekening houdt met jouw situatie en behoeften.

Samen met ons re-integreren op jouw tempo?

1. Doorloop de stappen
2. Maak kennis met Alert
3. Happy.Work.Life

Diana Waltmans Wijnen

De loopbaanscan bij Alert geeft je inzicht. Dat werkt echt verhelderend als je bv niet scherp hebt wat gezond is voor je op een werkvloer. Of als je, zoals ik, al erg lang bij een zelfde werkgever werkt en je je al tijden niet meer hebt hoeven af te vragen welke talenten je eigenlijk hebt en welke je niet benut op je huidige baan. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan je vragen bij Alert.

(afbeelding ter illustratie)
Jenny Sunday

Great company to work with! I highly value the professionalism and positivity from their consultant when working together with her. The constructive career counselling from Alert brings me a comprehensive and overall self-outlook. Highly recommended!

(afbeelding ter illustratie)
Gerard Hennemann

Bij Alert gekomen via mijn oude werkgever. Er werd op een fijne manier met mij omgegaan en geluisterd naar wat ik wilde gaan doen. Trainingen om weer terug in de arbeidsmarkt te komen, zijn onderdelen van het dienstenpakket dat mij werd aangeboden. Informatie en hulp werd meer dan voldoende geboden. Hartelijk dank Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Jessie Salden

Alert heeft me goed geholpen met het maken van de juiste studiekeuze. Een consulent heeft me erg goed geholpen met mijn kwaliteiten waardoor ik de juiste keuze kon maken. Bedankt Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Max Wolters

Ik ben zeer tevreden over de professionele en persoonlijke begeleiding. De consulenten hebben veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van mijn persoonlijkheid en wensen. Aanbeveling voor Alert.

(afbeelding ter illustratie)

wat is een plan van aanpak re-integratie?

Een plan van aanpak re-integratie is een op maat gemaakt plan dat de stappen en doelen schetst die nodig zijn om iemand die in de Ziektewet zit weer te begeleiden richting de arbeidsmarkt. Dit plan wordt opgesteld in samenwerking met de cliënt, re-integratieconsulent en het UWV.

stappen voor het opstellen van een plan van aanpak re-integratie.

Inventarisatie van de situatie en mogelijkheden
De eerste stap in het opstellen van een plan van aanpak re-integratie is het in kaart brengen van de situatie, beperkingen en mogelijkheden van de cliënt. Deze situatieschets wordt opgesteld in onderling overleg tussen cliënt, UWV en re-integratiespecialist.

Bepalen van re-integratiedoelen
De re-integratiedoelen worden vastgesteld in het plan van aanpak re-integratie. Deze doelen kunnen variëren van het verbeteren van werknemersvaardigheden tot aan het op doen van ervaring tijdens een werkervaringsplek. Alle activiteiten zijn gericht op het versterken van de arbeidsmarktpositie en het herintreden op de arbeidsmarkt.

Ontwikkelen van een stappenplan
Vervolgens wordt er een stappenplan opgesteld om de gestelde doelen te bereiken. Dit plan bevat concrete acties en mijlpalen, zoals het volgen van trainingen of cursussen.

Begeleiding en ondersteuning
Alert biedt begeleiding en ondersteuning tijdens het gehele re-integratieproces. Wij bieden individuele coaching en groepstrainingen, ondersteunen bij het zoeken naar passend werk en begeleiden de cliënt tijdens het sollicitatieproces.

Evaluatie en bijstelling
Het plan van aanpak re-integratie is een dynamisch document en kan, indien nodig, worden bijgesteld op basis van de voortgang en eventuele veranderingen in de situatie van de cliënt. Regelmatige evaluaties tussen de cliënt en re-integratiespecialist en terugkoppeling naar het UWV zijn essentieel om het re-integratietraject zo effectief mogelijk te maken.

plan een gesprek

voordelen van een plan van aanpak bij re-integratie

Een goed re-integratieplan heeft verschillende voordelen:

  • Het biedt duidelijkheid en richting voor de cliënt;
  • Het helpt bij het stellen van realistische doelen en verwachtingen;
  • Het bevordert betrokkenheid en samenwerking tussen de werknemer re-integratiespecialist en het UWV;
  • Optimaliseren van de kansen op een duurzame herintreding op de arbeidsmarkt.

Met de hulp van Alert en een zorgvuldig opgesteld re-integratieplan, kunnen cliënten die in de ziektewet zitten succesvol herintreden op de arbeidsmarkt. Alert helpt niet alleen bij het vinden van passend werk, maar biedt ook ondersteuning en begeleiding tijdens het gehele proces. Dit zorgt voor een soepele overgang naar een prettige arbeidsrelatie voor zowel de werknemer als de toekomstige werkgever.

our partners

voordelen van werken tijdens de ziektewet met een plan van aanpak re-integratie

Wanneer je tijdens de Ziektewet een baan vindt met behulp van een plan van aanpak re-integratie, zijn er voordelen voor zowel jou als jouw toekomstige werkgever:

  • Je werkgever kan eventueel gebruikmaken van de no-riskpolis van het UWV, waardoor zij minder financieel risico lopen bij toekomstig ziekteverzuim;
  • Je krijgt inzicht in je eigen kunnen en je ontdekt je eigen capaciteiten waardoor je met meer zelfvertrouwen kunt re-integreren op de arbeidsmarkt;
  • Je kunt rekenen op de expertise en begeleiding van Alert.

alert helpt jou graag bij het opstellen van een re-integratieplan

Het kan een zoektocht zijn om passend werk te vinden terwijl je in de Ziektewet zit, maar Alert is er om je hierbij te helpen. Alert heeft specialisten in dienst die zorgen voor optimale begeleiding en samen met jou gaan bekijken wat mogelijk is voor jouw verdere loopbaan.

dienstverlening van alert

Alert begrijpt dat elke situatie anders is, daarom zijn er verschillende trajecten die de re-integratieconsulent van Alert met de cliënt kan doorlopen. De re-integratietrajecten zijn gericht op het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, het verkennen van de arbeidsmarkt en het matchen met potentiële werkgevers. Welk traject gevolgd wordt is afhankelijk van de situatie van de cliënt.

modulaire dienstverlening UWV: een tussenstap naar re-integratie

Wanneer je een Wajong, WW, WIA of Ziektewet-uitkering van het UWV ontvangt en na een langdurige periode van ziekte of afstand tot de arbeidsmarkt niet direct in staat bent om te solliciteren, dan kan modulaire dienstverlening een waardevolle tussenstap zijn voor het re-integratie. Alert biedt een trajecten gericht op maatschappelijke deelname, waarin de cliënt begeleid wordt op drie niveaus door een re-integratieconsulent.

Participatie interventie:
De cliënt opnieuw deel laten nemen aan de maatschappij en een waardevol sociaal netwerk op te bouwen. Onze interventie helpt je om zelfverzekerd stappen te zetten richting een actief leven buiten de vertrouwde omgeving.

Bevorderen maatschappelijke deelname:
Vergroot de weerbaarheid en bereid de cliënt voor op een succesvolle terugkeer naar de arbeidsmarkt. Onze dienstverlening is gericht op het versterken van het fysieke en mentale welzijn, zodat je klaar bent voor nieuwe uitdagingen.

Begeleiding bij scholing:
Verbeter vaardigheden en vergroot de kansen op werk door middel van passende scholing. Onze begeleiding biedt de nodige ondersteuning om gestelde leerdoelen te bereiken en je carrière vooruit te helpen.

laat alert je helpen

werkfit UWV : versterken van werknemersvaardigheden

Heeft de cliënt een Wajong, WW, WGA, of ZW-uitkering via het UWV en ben je voor een langere periode niet aan het werk geweest door ziekte of arbeidsongeschiktheid? Als je nog niet helemaal klaar bent om direct te solliciteren, biedt Alert het Werkfit-traject aan. Hier ligt de focus op het versterken van jouw werknemersvaardigheden, het verbeteren van jouw persoonlijke effectiviteit en het in kaart brengen van jouw positie op de arbeidsmarkt. Dit gebeurt door het identificeren van jouw sterke punten en het verkennen van mogelijkheden voor een succesvolle carrière.

naar werk UWV: op weg naar een passende betaalde baan

Ben je na langdurige ziekte of werkeloosheidssituatie klaar om weer aan de slag te gaan? Maar is de drempel om te starten met solliciteren te hoog, of weet je niet goed waar je concreet moet beginnen? Met het Naar Werk-traject wordt er samen met jou gekeken naar alle loopbaan mogelijkheden binnen je situatie. Gedurende het traject is er begeleiding door middel van individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten. Het doel van dit traject is een regulier betaalde baan te vinden die echt bij jou past. Het Naar Werk-traject wordt in overeenkomst met het UWV uitgevoerd.

jobcoaching: ondersteuning voor baanbehoud

Start je na een lange periode van werkeloosheid aan een nieuwe baan, dan kun je hulp krijgen van een jobcoach. De jobcoach biedt ondersteuning en coaching met als doel het stimuleren van baanbehoud. Het komt voor dat het UWV jobcoaching vergoed. Dit geld ook voor de jobchoaching van Alert, wij staan in de lijst erkende jobcoachleveranciers van het UWV.

neem contact op met alert voor begeleiding en ondersteuning

Ben je klaar om aan de slag te gaan met een re-integratieplan en wil je gebruik maken van de expertise en begeleiding van Alert? Neem dan contact met ons op. Wij helpen jou graag bij het vinden van een passende baan en ondersteunen je tijdens het gehele proces, van sollicitatie tot integratie in je nieuwe werkomgeving. Samen met jou en jouw toekomstige werkgever zorgen wij voor een succesvolle samenwerking en een omgeving waarin je jouw talenten optimaal kunt inzetten.

plan een gesprek