samen re-integreren, get in touch!

jouw succesvolle re-integratieproces: alert staat aan jouw zijde

Wanneer je ziek wordt en blijkt dat je gedurende een periode je werk niet kan uitvoeren, spreek je over ziekteverzuim. Tijdens je ziekteverzuim wordt er van je verwacht dat je actief meewerkt aan werkhervatting, oftewel re-integratie spoor 1. Het kan voorkomen dat werkhervatting binnen je eigen functie en werkgever niet meer haalbaar is. In deze situatie wordt spoor 2 ingezet. Hierbij wordt gezocht naar passend werk bij een andere werkgever. Voor een succesvolle en duurzame re-integratie is professionele begeleiding en ondersteuning van groot belang. Alert begeleid je actief door alle stappen van het re-integratieproces, met als doel een duurzame terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Samen met ons re-integreren op jouw tempo?

1. Doorloop de stappen
2. Maak kennis met Alert
3. Happy.Work.Life

Diana Waltmans Wijnen

De loopbaanscan bij Alert geeft je inzicht. Dat werkt echt verhelderend als je bv niet scherp hebt wat gezond is voor je op een werkvloer. Of als je, zoals ik, al erg lang bij een zelfde werkgever werkt en je je al tijden niet meer hebt hoeven af te vragen welke talenten je eigenlijk hebt en welke je niet benut op je huidige baan. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan je vragen bij Alert.

(afbeelding ter illustratie)
Jenny Sunday

Great company to work with! I highly value the professionalism and positivity from their consultant when working together with her. The constructive career counselling from Alert brings me a comprehensive and overall self-outlook. Highly recommended!

(afbeelding ter illustratie)
Gerard Hennemann

Bij Alert-HR gekomen via mijn oude werkgever. Er werd op een fijne manier met mij omgegaan en geluisterd naar wat ik wilde gaan doen. Trainingen om weer terug in de arbeidsmarkt te komen, zijn onderdelen van het dienstenpakket dat mij werd aangeboden. Informatie en hulp werd meer dan voldoende geboden. Hartelijk dank Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Jessie Salden

Alert heeft me goed geholpen met het maken van de juiste studiekeuze. Een consulent heeft me erg goed geholpen met mijn kwaliteiten waardoor ik de juiste keuze kon maken. Bedankt Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Max Wolters

Ik ben zeer tevreden over de professionele en persoonlijke begeleiding. De consulenten hebben veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van mijn persoonlijkheid en wensen. Aanbeveling voor Alert.

(afbeelding ter illustratie)

wat houdt het re-integratieproces in?

Het re-integratieproces omvat alle stappen die jij, als werknemer, samen met je werkgever en betrokken professionals onderneemt om tijdens ziekte terug te keren naar de arbeidsmarkt. Dit kan variƫren van het opstellen van een plan van aanpak en het vinden van passend werk binnen of buiten de organisatie, tot het inschakelen van een re-integratieconsulent.

jouw rechten en verantwoordelijkheden tijdens het re-integratieproces

Als werknemer heb je tijdens het re-integratie proces zowel rechten als verantwoordelijkheden. Enkele belangrijke aspecten zijn:

  • Recht op ondersteuning: Je hebt recht op ondersteuning van je werkgever, een bedrijfsarts en eventueel andere professionals tijdens het re-integratieproces.
  • Meewerken aan je re-integratie: Je bent verplicht om actief mee te werken aan je re-integratie en de afspraken uit het plan van aanpak na te komen.
  • Passend werk accepteren: Wanneer er passend werk beschikbaar is, ben je verplicht om dit te accepteren, ook als dit ander werk is dan je oorspronkelijke functie.

Our partners

hoe alert jou ondersteunt tijdens het re-integratieproces

Alert helpt jou als werknemer bij het navigeren door het re-integratieproces:

  • Door persoonlijke begeleiding te bieden en de nodige stappen vast te leggen in een re-integratieplan. De re-integratieconsulent neemt de rol van begeleider aan, waarbij je actief begeleid wordt bij de zelf te nemen stappen;
  • Door middel van testen, trainingen, individuele gesprekken en groepsbijeenkomsten kunnen je vaardigheden, kennis en ervaringen vergroot worden.
  • Onze focus op de arbeidsmarkt gecombineerd met daadwerkelijke praktische activiteiten hebben het doel dat jij met vertrouwen en positieve energie aan je nieuwe loopbaan kunt beginnen.
  • Je te ondersteunen bij het vinden van passend werk dat echt bij jou past;
  • Samen te werken met jou, je werkgever en betrokken professionals om een duurzame en effectieve re-integratie te bevorderen.

neem contact op met alert voor actieve begeleiding tijdens jouw re-integratieproces

Heb jij behoefte aan deskundige begeleiding en ondersteuning tijdens jouw re-integratieproces, vraag dan een gesprek aan met een van onze re-integratieconsulenten. Onze ‘Happy.Work.Life’ filosofie en persoonlijke aanpak zorgen ervoor dat jouw welzijn centraal staat. Neem contact op met Alert om te ontdekken hoe wij jou kunnen ondersteunen bij het re-integratieproces.

plan een kennismaking