samen re-integreren, get in touch!

re-integreren: vind jouw weg terug naar de arbeidsmarkt op je eigen tempo

Als (voormalig) werknemer kun je te maken krijgen met re-integratie na een periode van (langdurige) werkloosheid, tijdens of na een langdurige afwezigheid door ziekte. Maar ook tijdens een uitkeringssituatie of bij een reorganisatie van je huidige werkgever.

Ben je ziek en kun je (tijdelijk) je eigen werk niet meer verrichten? Dan wordt tijdens het re-integreren eerst gekeken of je kunt terugkeren naar je huidige functie. Gaat dit niet, dan wordt er ook gekeken naar het vinden van een geheel nieuwe baan. Bij Alert staan we klaar om je door dit proces te begeleiden zodat jij een loopbaan vindt die echt bij jou past.

Samen met ons re-integreren op jouw tempo?

1. Doorloop de stappen
2. Maak kennis met Alert
3. Happy.Work.Life

Diana Waltmans Wijnen

De loopbaanscan bij Alert geeft je inzicht. Dat werkt echt verhelderend als je bv niet scherp hebt wat gezond is voor je op een werkvloer. Of als je, zoals ik, al erg lang bij een zelfde werkgever werkt en je je al tijden niet meer hebt hoeven af te vragen welke talenten je eigenlijk hebt en welke je niet benut op je huidige baan. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan je vragen bij Alert.

(afbeelding ter illustratie)
Jenny Sunday

Great company to work with! I highly value the professionalism and positivity from their consultant when working together with her. The constructive career counselling from Alert brings me a comprehensive and overall self-outlook. Highly recommended!

(afbeelding ter illustratie)
Gerard Hennemann

Bij Alert-HR gekomen via mijn oude werkgever. Er werd op een fijne manier met mij omgegaan en geluisterd naar wat ik wilde gaan doen. Trainingen om weer terug in de arbeidsmarkt te komen, zijn onderdelen van het dienstenpakket dat mij werd aangeboden. Informatie en hulp werd meer dan voldoende geboden. Hartelijk dank Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Jessie Salden

Alert heeft me goed geholpen met het maken van de juiste studiekeuze. Een consulent heeft me erg goed geholpen met mijn kwaliteiten waardoor ik de juiste keuze kon maken. Bedankt Alert!

(afbeelding ter illustratie)
Max Wolters

Ik ben zeer tevreden over de professionele en persoonlijke begeleiding. De consulenten hebben veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van mijn persoonlijkheid en wensen. Aanbeveling voor Alert.

(afbeelding ter illustratie)

wat betekent re-integreren?

Onder re-integreren verstaan wij alle actieve stappen en inspanningen die gezet worden binnen het re-integratieproces. Re-integratie is het proces van terugkeer naar de arbeidsmarkt na een periode van ziekte of uitval. Re-integreren kan binnen je huidige functie of organisatie zijn, maar het kan ook betekenen dat je bij een geheel nieuwe werkgever aan de slag gaat. Het doel van het re-integratieproces is om jou op een passende en duurzame manier weer aan het werk te helpen.

Er zijn naast ziekte ook andere situaties waardoor het nodig is om te re-integreren. Bijvoorbeeld wanneer je dienstverband wordt beëindigd of wanneer je een nieuwe baan moet zoeken door een reorganisatie. Alert heeft verschillende trajecten waarmee we de kansen op een duurzame loopbaan optimaliseren.

jouw bijdrage aan preventie van ziekteverzuim

Het is voor zowel jou als je werkgever beter als er geen re-integratie nodig is. Als werknemer kun je bijdragen aan preventie van ziekteverzuim door bewust te zijn van mogelijke risico’s op de werkvloer. Ontdekken hoe jij kan bijdragen? Alert kan je hierbij ondersteunen door advies te geven en te helpen bij het in kaart brengen van deze risico’s. Voorkomen is immers beter dan genezen.

jouw rechten en verantwoordelijkheden tijdens het re-integreren

Tijdens het re-integreren zijn er verschillende wettelijke verplichtingen en verwachtingen waarmee je te maken krijgt. De Wet verbetering poortwachter (Wvp) bijvoorbeeld legt de verantwoordelijkheid voor re-integratie bij zowel werkgevers als (zieke) werknemers. Dit betekent dat er verwacht wordt dat je actief meewerkt aan je eigen re-integratie. Je bent verplicht om de adviezen van de bedrijfsarts op te volgen en de passende arbeid te accepteren.

Aan de andere kant heb je recht op begeleiding, ondersteuning en een eerlijke behandeling. De re-integratieconsulenten van Alert helpen je graag om deze stappen te begrijpen en op een effectieve manier door het re-integratieproces te navigeren. Hierbij worden de gestelde kaders van het UWV gevolgd.

Our partners

de rol van een arbeidsdeskundige tijdens re-integratie

Een arbeidsdeskundige speelt een belangrijke rol in het re-integratieproces. Deze professional beoordeelt jouw mogelijkheden op het gebied van re-integreren en heeft een adviserende rol. De arbeidsdeskundige werkt nauw samen met jou, je werkgever, de bedrijfsarts en re-integratieconsulent. Alert’s re-integratieconsulent stelt, gebaseerd op het advies van de arbeidsdeskundige, een passend re-integratieplan op. Alert werkt samen met een zorgvuldig geselecteerde en ervaren groep arbeidsdeskundigen. Onze re-integratieconsulenten werken nauw samen met de arbeidsdeskundige om de kwaliteit van je re-integratietraject te waarborgen. Op die manier kunnen wij jou effectief helpen bij het vinden van passend werk en een succesvolle re-integratie realiseren.

re-integreren met de hulp van Alert: jouw partner in succes

Wil jij re-integreren met de actieve begeleiding van Alert? Onze re-integratieconsulenten zijn er voor je om je te helpen door alle fases van het re-integratietraject. Met onze expertise op het gebied van re-integratie, begeleiden we je graag op jouw unieke pad terug naar de arbeidsmarkt. Bij Alert vinden wij het belangrijk om, naast persoonlijke aandacht, ook in te zetten op interactiviteit tijdens het gehele re-integratietraject. Dit zie je terug in de frequente basistrainingen, individuele gesprekken, ​​groepstrainingen en bijeenkomsten, waarbij onderwerpen als personal branding en omgaan met verandering centraal staan. In onze werkwijze leggen we de nadruk op positiviteit, waarbij we samen met jou naar de toekomst en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt kijken. Met onze ‘Happy.Work.Life’-filosofie gaan we voor een prettige samenwerking waarbij jij centraal staat. Neem contact op met Alert en ontdek hoe wij jou kunnen ondersteunen bij re-integratie.

plan een kennismaking