samen re-integreren, get in touch!

jouw succesvolle re-integratieproces: alert staat aan jouw zijde

Als je te maken hebt met ziekteverzuim en re-integratie, is professionele begeleiding en ondersteuning van groot belang. Alert helpt jou om op maat gemaakte oplossingen te vinden die passen bij jouw unieke situatie, met als doel een snelle en duurzame terugkeer naar de werkvloer.

Samen met ons re-integreren op jouw tempo?

1. Doorloop de stappen
2. Maak kennis met Alert
3. Happy.Work.Life

Our partners

wat betekent Wajong?

Wajong staat voor Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten. Het gaat om mensen die op jonge leeftijd arbeidsongeschikt zijn geraakt door een handicap of (chronische) ziekte. Werk zoeken als Wajonger kan uitdagend zijn vanwege vooroordelen en de extra inspanning die werkgevers soms moeten leveren. De groep Wajongers is divers: van mensen met een fysieke of mentale beperking tot hoogopgeleiden met een vorm van autisme.

wat houdt het re-integratieproces in?

Het re-integratieproces omvat alle stappen die jij, als werknemer, samen met je werkgever en betrokken professionals onderneemt om na ziekte of arbeidsongeschiktheid terug te keren naar werk. Dit kan variëren van het opstellen van een plan van aanpak en het vinden van passend werk binnen of buiten de organisatie, tot het inschakelen van een re-integratieconsulentof het aanvragen van voorzieningen op de werkplek.

Diana Waltmans Wijnen

De loopbaanscan bij Alert geeft je inzicht. Dat werkt echt verhelderend als je bv niet scherp hebt wat gezond is voor je op een werkvloer. Of als je, zoals ik, al erg lang bij een zelfde werkgever werkt en je je al tijden niet meer hebt hoeven af te vragen welke talenten je eigenlijk hebt en welke je niet benut op je huidige baan. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan je vragen bij Alert.

(afbeelding ter illustratie)
Jenny Sunday

Great company to work with! I highly value the professionalism and positivity from their consultant Martine Vlendré when working together with her. The constructive career counselling from Alert brings me a comprehensive and overall self-outlook. Highly recommended!

(afbeelding ter illustratie)
Gerard Hennemann

Bij Alert-HR gekomen via mijn oude werkgever. Er werd op een fijne manier met mij omgegaan en geluisterd naar wat ik wilde gaan doen. Trainingen om weer terug in de arbeidsmarkt te komen, zijn onderdelen van het dienstenpakket dat mij werd aangeboden. Informatie en hulp werd meer dan voldoende geboden. Hartelijk dank Martine!

(afbeelding ter illustratie)
Jessie Salden

Martine heeft me goed geholpen met het maken van de juiste studiekeuze. Ze heeft me erg goed geholpen met mijn kwaliteiten waardoor ik de juiste keuze kon maken. Bedankt Martine!

(afbeelding ter illustratie)
Max Wolters

Ik ben zeer tevreden over de professionele en persoonlijke begeleiding. Martine heeft veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van mijn persoonlijkheid en wensen. Aanbeveling voor Alert en Martine.

(afbeelding ter illustratie)

jouw rechten en verantwoordelijkheden tijdens het re-integratieproces

Als werknemer heb je tijdens het re-integratieproces zowel rechten als verantwoordelijkheden. Enkele belangrijke aspecten zijn:

Recht op ondersteuning: Je hebt recht op ondersteuning van je werkgever, een bedrijfsarts en eventueel andere professionals tijdens het re-integratieproces.

Meewerken aan je re-integratie: Je bent verplicht om actief mee te werken aan je re-integratie en de afspraken uit het plan van aanpak na te komen.

Passend werk accepteren: Wanneer er passend werk beschikbaar is, ben je verplicht om dit te accepteren, ook als dit ander werk is dan je oorspronkelijke functie.

plan een gesprek

hoe alert jou ondersteunt tijdens het re-integratieproces

Alert helpt jou als werknemer bij het navigeren door het re-integratieproces door:

  • Persoonlijke begeleiding te bieden bij het opstellen van een plan van aanpak
  • Je te ondersteunen bij het vinden van passend werk, zowel binnen als buiten de organisatie
  • Samen te werken met jou, je werkgever en betrokken professionals om effectieve oplossingen te vinden
  • Indien nodig, te helpen bij het inschakelen van een jobcoach of het aanvragen van voorzieningen op de werkplek

neem contact op met alert voor persoonlijke ondersteuning tijdens jouw re-integratieproces

Als je op zoek bent naar deskundige begeleiding en ondersteuning tijdens jouw re-integratieproces, is Alert de ideale partner. Onze ‘happy.work.life’ filosofie en persoonlijke aanpak zorgen ervoor dat jouw welzijn centraal staat. Neem contact op met Alert om te ontdekken hoe wij jou kunnen ondersteunen bij het re-integratieproces en het realiseren van een succesvolle terugkeer naar de werkvloer.

plan een kennismaking