the key to succes: kennissessies bij alert

Alert HR Solutions organiseert voor haar klanten en geïnteresseerde bedrijven elk jaar diverse kennissessies. Op 16 november ’23 vond de laatste kennissessie van het kalenderjaar 2023 plaats.  Ditmaal was ‘UWV’ het thema waarbij er een dialoog plaatsvond over wet- en regelgeving van de Wet Verbetering Poortwachter, WIA en arbeidsdeskundige oordeel.

Helaas konden niet alle geïnteresseerde aanwezig zijn tijdens dit event. Gelukkig heeft onze senior re-integratieconsulent, Roland Hintzen, een sfeerverslag geschreven met de hoogtepunten van de kennissessie zodat jij weer helemaal up to date bent! Wil jij op de hoogte blijven van de trends op de arbeidsmarkt? Houd dan ons kenniscentrum in de gaten!

de complexe wereld van arbeidsongeschiktheid en re-integratie

In de ochtend van 16 november kwamen HR-functionarissen en diverse leidinggevenden van zo’n 20 bedrijven naar Alert Sittard om de UWV-kennissessie bij te wonen. De ochtend begon met een uitgebreid en bovenal gezond ontbijt. Een van de aanwezigen was mevrouw Patricia van Boekhold, een ervaren Adviseur Arbeidsdeskundige bij het UWV. Zij was tevens de gastspreker van de ochtend.

 

samen werken aan een gezonde arbeidsmarkt

Er hing een actieve en vrolijke sfeer sfeer waarbij iedereen aandachtig luisterde naar de de inzichten van mevrouw Patricia van Boekhold. Mevrouw Van Boekhold verzorgde een duidelijke presentatie, waarin ze benadrukte dat het UWV niet bestaat om bedrijven te dwarsbomen, maar eerder om samen te werken aan een gezonde arbeidsmarkt.

“Wij hebben de taak om de dossiers die worden aangeboden, te beoordelen. We onderzoeken of is voldaan aan hetgeen in de wet wordt verwacht, zijn acties op tijd uitgezet en is er alles aan gedaan om de langdurig zieke medewerker te re-integreren.” – Van Boekhold, 2023.

het doel van loonsancties

Als aan alle regelgeving is voldaan, volgt er geen vuiltje aan de lucht. Maar wanneer niet aan de geldende regels is voldaan, kan het UWV onder meer optreden met een loonsanctie.

Dit geeft werkgevers de kans om eventuele tekortkomingen te herstellen. Hoewel niet altijd als een sympathieke maatregel ervaren, is het een noodzakelijk middel dat bedrijven aanzet om de begeleiding van langdurig zieke werknemers naar een hoger niveau te tillen. Het kost weliswaar extra geld, maar het draagt bij aan het welzijn van de medewerkers en de algehele bedrijfsprestaties.” – Van Boekhold, 2023.

praktijkgerichte vragen en positieve reacties

Gedurende de presentatie werden veel vragen gesteld aan mevrouw Van Boekhold. De vragen hadden vaak betrekking op de praktijk van alledag waar men in bedrijven mee te maken heeft. De reacties na afloop van deze kennissessie waren erg positief.

Chintia Kaizer van Thomas Regout uit Maastricht verwoorde het als volgt:

“Als bedrijf wil je de zaken goed op orde hebben, zeker wanneer medewerkers geconfronteerd worden met langdurige uitval. Ik had al redelijk veel kennis over dit onderwerp, maar heb vandaag toch ook diverse nieuwe inzichten opgedaan. Het was een waardevolle ochtend voor mij; ik ben blij dat ik aanwezig ben geweest.” – Chintia Kaizer, 2023.